El-Cebbar Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Cebbar Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Cebbar : الجبّار


Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 206
Anlamı: Cebbar: Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
Kerameti: İstek ve arzuların olması için.Ya Cebbar ismini 21 defa okuyan zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ya Cebbar ismi bir düşmanın helakı için 206 defa okunur.

Cebbar | El-Cebbar İsminin Anlamı


EL-CEBBAR: Emrine karşı konulmayan, mahlukâtı mecbur eden; ne isterse istediğini zorla da olsa yaptıran; gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir. Eksikleri tamamlayan, kırıkları tamir eden anlamlarına da gelir.

1-Cebbar; zayıfı güçlendiren, kırık gönülleri tamir eden, kırığı onararak kırık kemikleri birbirine kaynaştıran, zoru kolaylaştıran, sabır ve metanet veren, sabredenlere büyük mükâfatlar vadeden kendine boyun eğenlere çeşitli kerametler ve ikramlar veren, kullarının bozulan düzenlerini ıslah edendir.

2-Cebbar; her şeye hakim ve galip olandır. Her şey belli bir noktada ona boyun eğer.

3-Cebbar; her şeyden yüce olandır.

4-Cebbar; istediğini zorla yaptıran, yarattıklarını kurallarına uymaya mecbur edendir.

Cebbar kelimesi Allahın güzel ismi olarak sadece Haşr Suresinde geçer. Özellikle el-Aziz isminin ardından gelir.

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; her şeye galiptir. Cebbar’dır; kulların hallerini ve ihtiyaçlarını düzeltendir, varlığı çok yücedir. Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) kendisine ortak koştuklarından çok yücedir.” (Haşir Suresi, 23)

Cebbar | El-Cebbar Fazileti ve Sırları

1. EL-CEBBAR ismi daha çok, zalimler, münafıklar ve yalancılar üzerine okunur. Okuyan kimsenin ihlas ve samimiyeti ve karşı tarafın hak etmesi ölçüsünde, bunlardan her biri bir derde yakalanır, kendi başlarının derdine düşerler ve zarar verdikleri insanlarla uğraşmaya vakit bulamazlar.

2. Bir kimsenin konuşmaması için de, bu ismin okunmasına ve tertibine yani miktarına ve saatine göre okunmasına başvurulur. Bu yola başvurmak isteyen kimse, son derece ciddi ve samimi olmalıdır. Çünkü bu ismin ağırlığı ve kahrediciliği kişinin kendisine de dokunabilir.

3. Bu ismi vird edinen kimsenin emir ve isteklerine karşı koyulmaz. Her dileğini her yerde herkese rahatça yaptırabilir. Sözü dinlenen, sevilen ve sayılan, yardım edilen ve yardım istenen, umulan, ümit edilen bir kimse haline gelir.

4. Eğer bu ismi bir doktor veya benzer bir sağlıkçı kendisine vird edinse, tedavi ettiği hastalar üzerinde daha çabuk neticeye ulaşır ve harika neticelere ulaşır.

5. Bir zalim veya zorbanın kahrına, zulmüne uğrayıp ondan zarar gören kimse veya kimseler, zalimin kendisinden el çekmesi veya kahrı niyetiyle bir defa da bir veya birkaç kişi olarak büyük ebcede göre yani 206 x 206 şeklinde elde edilen 42436 defa “YÂ CEBBAR” İsm-i şerifini okusa, yüce Allah, o zorba ve zalimi perişan eder ve zulmünden kısa zamanda vazgeçirtip mazlumun hakkını teslim eder.

Belirtilen miktarda okunan “YA CEBBAR” Esmalarından sonra 41 defa da Haşir suresinin 22. ayeti olan;

“Hüv’allahü’llezi lâ ilâhe illâ hû. Âlimu’l-ğaybi ve’ş-şehâdeh. Hüve’r-rahmânu’r-rahîm: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahimdir”ayeti okunmalıdır.

6. Bu ismi, 40 gün, 211 defa okumaya devam eden kimse, zulme maruz kalsa ya da hapis veya esir olsa kurtulur. Her dileği yerine gelir.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال