El-Basit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Basit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Basit : الباسط


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 72
Anlamı: Açan, Genişleten
Kerameti: İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.Sıkıntılarından kurtulur.

Basit | El-Basit İsminin Anlamı

Basit isminin lügat anlamı:

Bast kökünden türeyen el-Basit ismi; yaymak, açmak, vermek, genişletmek ve döşemek anlamlarına gelir. Kur’an’da Rabbimizin özel ismi olarak değil, fiil olarak geçmektedir. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde el-Gâbıd ismiyle beraber zikredilir. Bu iki isim birbirlerine zıt anlamdadır, yani müzdevicedir. Onun için iki ismin beraber ve karşılaştırılarak öğrenilmesi daha faydalı olacaktır.
EL-BÂSİT: Lütuf ve hikmetiyle istediğinin rızkını açıp genişleten. Darlık ve sıkıntıdan kurtaran, genişletip açan, yayan…

Kullarının ihtiyaçlarını veren, işlerini yoluna koyan, kalplerini hidayete açan, nefisleri temizleyip arıtan, ruhla­rına genişlik veren Allah’tır.

Basit isminin ıstılah anlamı:

Basit ; kullarına rızıkları yayan ve bol bol verendir.

Basit ; kullarına cömertlik elini açandır.

Basit ; insanlara ilmî ve bedenî güç verendir.

Basit ; bulutları dilediği yere sevk edendir.

Basit ; yeryüzünü serip döşeyendir.

Basit | El-Basit Fazileti ve Sırları

EL-KABIZ ismi ile sıkıp daralttığı rızkı, ruhu veya sınava soktuğu kişiyi veya kişileri, EL-BASİT ismi ile de rahatlatır, genişletir, bolluk ve berekete ulaştırır.. Sıkıntı çekenlerin belirtilen miktarda ve saatinde okuması sıkıntıdan kurta­rır.

1. Belirtilen miktarda (72 defa), her gün sabah nama­zından sonra vird edinip okuyan kimse, rızık bolluğuna, mala-mülke kavuşur, dünyalık sıkıntısı çekmez.

2. Her gün 72 defa okuyup vird edinen kimse, herkes tarafından sevilip sayılır, çevresi genişler, kapalı kapılar açılır, malı ve parası artar.

3. Temiz ve ince bir kağıda Vefki yapılıp karasevdaya veya ruh hastalığına tutulan kimseye yutturulsa şifa bulur. Kağıt yerine temiz bir porselen veya cam tabağın tabanı­na Vefki yapılıp su ile silinerek 7 gün içirilse yine hasta şifa bulur. Her hafta bu Vefki yenileyip suyundan içmeyi adet edinen ve 72 defa zikretmeye devam kimse, ruhen ve kalben inkişaf eder, kalbinde hikmet pırıltıları belirmeye başlar…

Bu son iki isim, özellikle ruhsal hastalıklara ve tedavile­rine yöneliktir.

1. Bu isim-i şerif, ruhsal hastalıklara iyi gelir çünkü, bütün sıkıntı ve üzüntülerin kaynağı ruhtur. Ruh ise kabz halinde iken sıkılıp, daralır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, El-Kabız ismi ile sıkılan kimse yine El-Bâsıt ismi ile açılır, rahatlar.

2. Kuşluk vaktinde kılınan “Duhâ Namazı” sonrası 10 kere bu esmayı zikreden kimsenin rızkı, ilmi, şerefi ve itibarı artar. Ellerini duanın kıblesi olan semaya doğru kaldırıp 71 defa zikrederek yüzüne süren ise fakirlik çekmez, zenginliklere kavuşur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال