El-Basir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Basir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Basir : البصير


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 302
Anlamı: Her şeyi iyi gören
Kerameti: Ya Basır Acziyetin kalkması için okunur.Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.

Basir | El-Basir İsminin Anlamı

Basir isminin lügat anlamı:


Basar kelimesinden türemiş olan el-Basir ismi; bir şeyi görmek, kavramak, ustaca ve uzmanca bilmek, uzman bir görüşe sahip olmak demektir.

EL-BASÎR: Her şeyi bütün incelikleriyle gören. Cenab-ı Hak, bütün varlıkların en küçük hareket ve davranışlarını, İma ve işaretlerini bilir ve görür. Onun görmesi için gece veya gündüz fark etmez, ışık veya karanlık gerekmez. Onun görmesi için göze veya başka bir alet ve cihaza ihtiyacı yoktur. Bütün kainatı ve içindekilerin hal ve davranışlarını avucunun içi gibi bilir ve görür, kontrolü altında tutar.

Basir isminin ıstılah anlamı:

Basir; her şeyi ustaca ve uzmanca görendir.

Basir; hiçbir şey kendisinden gizli kalmayacak kadar iyi görendir.

Basir; her şeyi idrak eden ve ihata eden, kuşatandır.

Basir; olayların arka planını gören ve bilendir. Basir; her şeyi gören ve eşyaya görülme özelliği verendir.

Basir; yarattıklarından farklı olarak gören ve bilendir.

Basir; eşyayı bütün özellikleriyle görüp tanıyandır.

Basir | El-Basir Fazileti ve Sırları

1. Bu ismi belirtilen gün ve saatte, belirtilen miktarda okumaya devam eden kimsenin, isteği çabuk yerine gelir. Bu ismin büyük tesir gücü vardır. Büyükler, idareciler, yetkililer ve hüküm sahipleri ile erkekler, bu ismin tesir gücünden Güneş saatinde yararlanabilirler. Şayet kadınlar yararlanmak İsterlerse Ay saatini tercih etmeliler.

2. Bu ismi her gün, sabah namazından sonra 302 defa zikretmeye devam eden kimseye gizli işler açılır, gizli olaylar ve sırlar gösterilir.

3. Bu ismi temiz bir cam kaseye 100 defa yazıp yağmur veya kaynak suyu ile bozarak aç karnına içen kimsenin zihni açılır, hafızası kuvvetlenir. Anlayışı kuvvetlenir ve kalp gözü açılır.

4. Cuma namazından önce 302 defa kalp gözü açılır ve sözünde ve işinde doğruluğa salih amele muvaffak olur.

5. Pazartesi günü sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağlam bir itikat ve teslimiyetle 100 kere zikreden kimse, Allah’ın yardımına ve iltifatına kavuşur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال