El-Bari Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Bari Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Bari : البارئ


Günü:
Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 213
Anlamı: Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan
Kerameti: İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.Ya Bari’ ismini 7 gün 100 defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 213 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir. En az bir sene okumaya devam eden şifa verir.

Bari | El-Bari İsminin Anlamı

EL-BARİ: Mahlukâtı, hiç yoktan, örneksiz olarak yaratan, aza ve cihazlarını birbirine uyumlu yapan demektir. Allah‟ın ismi olarak Kur’an da üç kez zikredilir.

Bari isminin ıstılah anlamı:

1-el-Bari; her varlığı bir ana maddesi, örneği, modeli, plan ve projesi olmadan yaratandır.

2-el-Bari; bütün mahlukatın türlerini yaratandır.

3-el-Bari; ne yaratacağını veya ne yapacağını önceden bilendir.

4-el-Bari; kalıp ve şekil veren, düzgünleştirendir.

5-el-Bari; yaratılmışların özelliklerini (ayıp, kusur, eksik vb.) taşımaktan uzak ve beri olandır.

Allah; el-Hâlık ismiyle insanı yaratmayı takdir etmiş, onun plan ve projesini çizmiş, el-Bârî ismiyle de bütün mahlukatı farklı farklı, türlü türlü yaratmıştır. Yaratmasında bütün beşeri zaaflardan, eksik ve kusurlardan uzak olandır.

Bari | El-Bari Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine belirtilen miktarda devam eden kimse, başkalarının başaramadığı işleri başarır.

2. Şeyh Ya’lâ diyor ki: “El-Bâri isminin zikriyle meşgul olan kimse, hasmına galip olur.”

3. Havas alimlerinin büyüklerinden olan Şeyh Ahmed el-Bûnî ise, bu ismi virt edinip zikrine devam eden kimsenin gam ve kederden kurtulacağını söylemiştir.

4. EL-BÂRİ’, isminin zikrine devam eden kimselerin, zekasının güçleneceği de, bu ismin özellikleri arasında sayılmıştır.

5. Bu simin zikrine yedi gün 100’er defa okuyarak devam eden kimse, ruhen ve bedenen sağlık ve sıhhate kavuşur…

6. Her gün zikrine devam eden kimsenin kabir azabından kurtulacağı belirtilmiş ve yüce Allah’ın kendisi için bir melek yaratacağı, kabrinde ona arkadaşlık edip zulmet ve vahşetten koruyacağı belirtilmiştir.

7. Sürekli başı ağrıyan kimsenin, bu ismi gümüş bir levha üzerine nakşedip başına koyan kimsenin bu ismin hürmetine baş ağrısının geçeceği de bu ismin özelliklerinden sayılmıştır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال