El-Aliyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Aliyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Aliyy : العلي


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 110
Anlamı: Pek yüce, Pek yüksek
Kerameti: Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Zilleten kurtulmak ve ilim için.Sözü dinlenir. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

Aliyy | El-Aliyy İsminin Anlamı

Aliyy isminin lügat anlamı:


Uluv ve a‟la köklerinden türemiş olan el-Aliyy ismi; yükseklik, yücelik, şan ve şeref, kudret ve kuvvet, galip gelmek, üstün olmak, büyüklenmek, eksik sıfatlardan uzak olmak, pislikten temizlenmek anlamlarına gelmektedir.

EL-ALİYY: Her şeyiyle yüce ve yüksek olan. Büyüklüğü, yüceliği, ilmi sonsuz olan..

Kendisi yüce ve yüksek olan, şanı büyük ve yüce olan Allah, bu ismin gölgesinde yol alıp yücelmek ve yüksel­mek isteyen kimseleri, ismi hürmetin yüceltir. Çünkü dün­yevi veya uhrevi bütün makamlar ve mevkiler O’na aittir. Dilediğiniz aziz eder, dilediğini de zelil. Kulun haddini bil­mesi ve hiçbir şekilde şımarıklığa ve doymuşluk hissine kapılmaması lazımdır. Bu durumda bulunan bir insan, kıs­men de olsa kemale ermiş, ya da kemal ufkuna doğru yola çıkmış demektir ki, böyle bir yerde bulunan kimse, kim olduğunu ve kimin eliyle yücelip yükseldiğini asla unut­mamalı, haddini bilip, hududunu aşmamalıdır.

Unutmamak gerekir ki, Cenab-ı Hak, insanlara ba­zen imtihan için önemli makam ve mevkiler de verebilir.

Aliyy isminin ıstılah anlamı:

Aliyy; göklerde ve yerde en üstün sıfatlara sahip olandır.

Aliyy; gökleri ve yeri tasarrufu altında bulundurandır.

Aliyy; yücelik ve büyüklükte hiç kimsenin kendisiyle yarışamadığı kimsedir.

Aliyy; en güçlü ve galip olandır.

Aliyy; mü‟min kullarının Ģan ve Ģereflerini yücelten, onları kirlerden arındırandır.

Aliyy | El-Aliyy Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine belirtilen gün ve saatte devam eden kimse, her yerde ve her işte sevilen, sayılan ve aranan bir kimse olur. Ancak dikkatli olmak lazımdır ki, yükseldiği mevkiin kıymetini bilemeyip, şükrünü eda edemeyip, is­min zikrini terk eden kimse, bir daha düştüğü yerden eski makamına ulaşamaz.

2. Bir kağıda (110) defa yazıp başında taşıyan kimsenin şeref ve itibarı artar, bütün mahlukat boyun eğer; fakirse zengin olur, gurbette ise sağlıkla ve emniyetle vatanına döner.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال