El-Alim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Alim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Alim : العَلِيمُ


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 150
Anlamı: Her şeyi çok iyi bilen
Kerameti: Allah, Allah… diyerek Yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder.

Alim | El-Alim İsminin Anlamı

El-Alim ismi; bilmek, tanımak ve bir Şeyin künhüne vakıf olmak anlamlarına gelmektedir. Kur‟an‟da en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi de ilim kökünden türeyen kelimelerdir.

EL-ALİM: Canlı veya ölü, küçük veya büyük, gizli veya açık, kalpte, kafada olan veya dışa vurulan şeyi en ince ayrın­tısına kadar hakkıyla bilen.

Alim isminin ıstılah anlamı:

Alîm; semavatı ve içinde olanları bilendir.

Alim ; uçsuz bucaksız yeryüzünü ve onun içindekileri bilendir.

Alim ; gayb alemini ve tüm gaybî konuları bilendir.

Alim ; denizlerde olup biten her şeyi bilendir.

Alim ; yerde ve gökte söylenen her sözü bilendir.

Alim ; insanların bulunduğu her durumu ve yaptıkları her işi bilendir.

Alim ; kalplerde gizlenen düşünce, fikir, niyet ve sırların tamamını bilendir.

Alim ; gözlerin her bakışnı ve kalplerin her meylini bilendir.

Hiçbir şey Allah’ın ilminden gizlenemez. Öyle ki Allah (c.c), ezeli ve ebedi ilmiyle, sonsuz bilgiye ulaşır ve hiç zah­met çekmez. Çünkü O, öğrenmek için herhangi bir alete veya araca muhtaç değildir. O mutlak alimdir. İlmi ken- dindendir ve bütün ilimler de onun ilminin sadece küçük bir parıltısıdır. Biz sadece kendi dünyamıza ve şahsımıza bakan konularda bilgi sahibi olmaya uğraşırken O, bütün evreni sonsuz ilmiyle kuşatmış ve idare etmektedir. Onun ilmi içe de dışa da anında nüfuz eder. Kalplerden geçenleri de kafalarda hayal ve tasavvur edilenleri anında bilir.

Alim | El-Alim Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin verilen miktarda ve şartlarına uygun olarak tertibini yerine getiren, zikrini virt edinip yapan kimseye, dost düşman, içinde ne gizlerse bildirilir.

2. Bu ismin virdine devam eden kimse istediğini elde eder, her türlü arzu ve isteğine kavuşturulur.

3. Bu mübarek isimde büyüleme özelliği de vardır. İs­teyen istediğini bu ismin zikriyle tesir altına alabilir. Bu kişi ister amir olsun, ister memur, isterse sevdiği biri olsun, üs­tünde hakimiyet kurup hükmünü ve bilgisini istediği gibi yürütür.

4. Her gün 150 defa zikreden kişi, Allah hakkındaki ilim ve bilgiye iman ve izana yani kısaca marifetullaha sahip olur. Evham ve şüpheleri kalkar, ilme’l-yakin derecesine ulaşır.

İnsan Allah’ın ilmine ve bilgisine güvenerek, kendisi hakkında yaptıklarına razı olup teslim olursa, daima kalbi rahat ve huzur içinde olur. O kişi edep ve haya sahibi olur, bela ve musibetlere sabreder, verilene şükreder, hata ve günahlarına da kolayca tövbe eder.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال