El-Adl Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Adl Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Adl : العدل


Günü:
Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 104
Anlamı: Çok Adaletli
Kerameti: Ya Adl Adaletli olmak için. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

Adl | El-Adl İsminin Anlamı

Adl isminin lügat anlamı:


Adalet kelimesinden türemiş olan el-Adl ismi; doğru olmak, doğru davranmak, adaletle hükmetmek, eşitlemek, dengelemek, insaflı olmak anlamlarına gelmektedir. Adl kelimesi değişik türevleri ve çekimleriyle Kur‟an‟da birçok yerde zikredilmiştir. Ancak Rabbimizin ismi olarak sadece meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilir.

EL-ADL: Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen. Sınırsız, sonsuz adalet sahibi. Allah mutlak âdildir; zulmü ve zalimi sevmez.

Adl isminin ıstılah anlamı:

Adl; hak ve adaletle hüküm veren ve yasa koyandır.

Adl; yarattığı bütün canlılara her konuda adil ve eşit davranandır.

Adl; haklıya hakkını, haksıza ise cezasını verendir.

Adl; her şeyi yerli yerinde yapandır.

Adl; her emri ve yasağı, her yaptığı hak ve doğru olan, asla zalim olmayandır.

Adl; insanı doğru ve ölçülü bir biçimde yaratan ve düzenleyendir.

Adl | El-Adl Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine usulüne göre devam eden kimse, iş ve davranışlarında adil olur, hiç kimseye zulmedemez, nefsini fitne ve fesattan kurtarır. Kötü huyları iyi huylara dönüşür; güzel ahlâk sahibi olur.

2. Cuma gecesi 20 lokma üzerine yazıp yerse, insanların, cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır.

3. Hakimler bu ismi her gün (104) defa okuyarak zikrine devam ederlerse, Cenab-ı Hak, onları zulümden korur, isabetli kararlar ilham eder; davalı, davacı ve şahitler, doğrudan başka bir şey söyleyemez, hakkı gizleyemezler.

4. Başkalarında hakkı olup da alamayanlar, üç gün riyazetle oruç tutup geceleri (10816) defa, “Yâ ADL” diye zikredip, sonunda:

“Ey adil-i mutlak olan Allah’ım! Bu simin hürmetine hakkımı falan kimseden alıvermeni istiyorum…” diye dua ederse, Allah o zalim ve zorba hak yiyici kimseyi, dua eden kimsenin hakkını vermeye mecbur eder; yine de vermezse başka türlü cezasını çektirir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال