Duha Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Duha Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Leyl Suresi, Duha Suresi – 595. Sayfa – 30. Cüzün 3. Hizbi

Duha Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Duha Suresi, İnşirah Suresi, Tin Suresi – 596. Sayfa – 30. Cüzün 4. Hizbi

Duha Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Duha Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1. Ved duhâ.
2. Vel leyli izâ secâ.
3. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
4. Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ.
5. Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
6. E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
7. Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
8. Ve vecedeke âilen fe agnâ.
9. Fe emmâl yetîme fe lâ takher.
10. Ve emmâs sâile fe lâ tenher.
11. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال