Asr Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Asr Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Asr suresi arapça ve türkçe oku. Asr suresinin okunuşu ve anlamı...

ASR SURESİ ARAPÇA OKU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1.
Vel asri.
2. İnnel insâne le fî husr(husrin).
3. İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.

ASR SURESİ TÜRKÇE OKU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1,2.
Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).
Daha yeni Daha eski