Alak Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Alak Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tin Suresi, Alak Suresi – 597. Sayfa – 30. Cüzün 4. Hizbi

Alak Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Alak Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1. Ikra’ bismi rabbikellezî halak(halaka).
2. Halakal insâne min alak(alakın).
3. Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu).
4. Ellezî alleme bil kalem(kalemi).
5. Allemel insâne mâ lem ya’lem.
6. Kellâ innel insâne le yatgâ.
7. En raâhustagnâ.
8. İnne ilâ rabbiker ruc’â.
9. E raeytellezî yenhâ.
10. Abden izâ sallâ.
11. E raeyte in kâne alâl hudâ.
12. Ev emera bit takvâ.
13. E raeyte in kezzebe ve tevellâ.
14. E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ.
15. Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeti.
16. Nâsiyetin kâzibetin hâtıetin.
17. Felyed’u nâdiyehu.
18. Se ned’uz zebâniyete..
19. Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib. (SECDE ÂYETİ)
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال