Ala Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Ala Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Ala Suresi, Gaşiye Suresi – 591. Sayfa – 30. Cüzün 3. Hizbi

Ala Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Ala Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1. Sebbihisme rabbikel a’lâ.
2. Ellezî halaka fe sevvâ.
3. Vellezî kaddera fe hedâ.
4. Vellezî ahracel mer’â.
5. Fe cealehu gusâen ahvâ.
6. Se nukriuke fe lâ tensâ.
7. İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehra ve mâ yahfâ.
8. Ve nuyessiruke lil yusrâ.
9. Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.
10. Se yezzekkeru men yahşâ.
11. Ve yetecennebuhâl eşkâ.
12. Ellezî yaslân nâral kubrâ.
13. Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.
14. Kad efleha men tezekkâ.
15. Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.
16. Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.
17. Vel âhıratu hayrun ve ebkâ.
18. İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.
19. Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال