Zü’l-Celâli Ve’l-İkrâm Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Zü’l-Celâli Ve’l-İkrâm Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Zül Celali Vel ikram : ذو الجلال والإكرام


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1155
Anlamı: Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
Kerameti: Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. Vesveseden korunur. İşlerin kolaylığı için okunur.Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

Zü’l-Celali Ve’l-İkram İsminin Anlamı

ZÜ’L-CELÂL-İ VE’L-İKRÂM: Hem büyüklük ve celâl sahi­bi, hem de fazıl ve kerem sahibi olan…

Yüce Allah, Rahman suresinde her şeyin bir gün helak olacağını, kaybolup gideceğini ancak kendisinin ve kendisi için yapılan güzel şeylerin baki kalacağını vurgulayarak bizi uyarıyor. Bu nedenle bu dünyada mala mülke ve fani şeylere bel bağlamamak gerekiyor. Ebedi cennette, her türden ebedi nimetler, dünya hayatına bağlanıp kalmayan ve zevk-ü sefa­ya aldanmayanlara olacağı vaat ediliyor.

Zul Celali vel İkram isminin ıstılah anlamı:

Zul Celali vel İkram; kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır.

Zul Celali vel İkram; bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır.

Zul Celali vel İkram; bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır.

Zul Celali vel İkram; dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir.

Zul Celali vel İkram; hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır.

Zul Celali vel İkram; inkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.

Zü’l-Celali Ve’l-İkram Fazileti ve Sırları

1. “Yâ Ze’l-Celâli ve’l-İkram” şeklinde, kılıp bitirdiğimiz her namazdan sonra sürekli zikrettiğimiz bu mübarek ve yüce isimle, usulüne uygun olarak meşgul olan kimse, büyük bir devlete (varlığa) sahip olur. Şan, şöhret sahibi olur. Devam ettikçe derecesi artar, itibarı yükselir. Maddeten ve manen yüceliklerin doruğuna yükselir.

2. “Mâlik’e-l-Mülki Zü’l-Celali Ve’l-İkram” isimlerinin Vefki yapılıp üzerine adedi kadar okuduktan sonra suya koyulup silindikten sonra dargın veya birbirlerini sevmeyen kimselere içirilirse aralarındaki soğukluk gider, sevgi ve bağlılık hasıl olur.

Daha birçok özelliği olan bu mübarek ismi de diğer Esma-i ilahileri de kötü şeylere alet etmemek gerekir. Çünkü bu tür şeyler, insanları istemediği şeylere zorlamak ve kadere müdahale etmek olur ki, bu da haramdır. Diğer özelliklerini ilgili Havas kitaplarına havale ediyor ve sadece iyilik, güzellik ve manevi makamlara ulaşmak, yükselmek için okunmasını diliyoruz.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال