Mâlikü'l-Mülk Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Mâlik’ül-Mülk Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Malikü'l-Mülk : مالك الملك


Günü:
Çarşamba
Vakti: Utarit
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 212
Anlamı: Mülkün ebedi sahibi
Kerameti: Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Mal ve kazanca zarar gelmez. 40 gün, günde 8000 defa okuyan ve okuma esnasında tütsü yaparsa bu ismin hadimi ile görüşür.

Malik’ül-Mülk İsminin Anlamı

MALİKE’L-MÜLK: Mülkün ebedi ve tek sahibi. Mül­künde dilediği gibi tasarruf eden; dileğini öldüren, dile­diğini yaşatan, dilediği gibi var eden, dilediğini yok eden; iradesine hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan..

MELİK: Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hü­kümdarı anlamına gelirken, MÂLİK ise; Sahip, malı elinde tutup bulunduran, bir şeyin mülkiyetini elinde tutan an­lamlarına gelmektedir.

Terim olarak ise, her ikisinin anlamı da aynı: Mülkün yani bir kıymet ve değer ifade eden ne varsa hepsinin ve her şeyin sahibi olan Allah’tır.

Malikü’l-Mülk isminin ıstılah anlamı:

Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin mülküne sahip olandır.

Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin hükümranlığına sahip olandır.

Maliku’l-Mülk; malı, nimeti ve otoriteyi elinde tutan ve dilediğine verendir.

Maliku’l-Mülk; izzet ve şerefin yegâne sahibi olan ve onu dilediğine verendir.

Malik’ül-Mülk Fazileti ve Sırları

1. EL-MÂLİK’EL-MÜLK isminin zikrine, belirtilen mik­tarda devam kimse karada, denizde ve havada her türlü kaza, bela ve felaketlerden korunur.

2. Büyük yetki sahiplerinin, bu ismin zikrine devam et­meleri, saltanatlarının devamı için gereklidir. Böyle yaptık­ları takdirde başarılı olabilirler.

3. “Melik” aynı zamanda sultan, padişah, hükümdar vs. gibi anlamlara geldiği için, bu ismi zikre devam edenler, kendilerinde başkalarının da hissettiği büyük bir güç his­sedip nüfuz temin ederler ve saygınlık kazanırlar.

4. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin içi dışı sağlık ve güzelliğe kavuşur.

5. Tenha bir yere tertemiz bir abdest alarak çekilip (14641) defa “Yâ Melik” ismiyle zikredip arkasından, sami­mi bir şekilde Allah Teala’ya dua eden kimsenin, yüce Al­lah, istek ve ihtiyaçlarını karşılar, sıkıntılarını giderir.

6. Özellikle, dünyevi konulardan dolayı sıkıntı ve buna­lımda olan ve başka da yapacak bir şeyi olmayan kimse­ler, akşam namazına 45 dakika kala yani tam kerahet vakti girdiğinde (100) kere”Melik-i Muktedirsin Allah’ım! Bana yardım et..” diye dua edip isteğini Allah’a bildirse, sıkıntısı gider ve rahat ve huzura kavuşur.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال