Ez-Zahir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Ez-Zahir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Ez-Zahir : الظاهر


Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1106
Anlamı: Herşeyde görünen aşikar
Kerameti: Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır. Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur. Güzel ahlak sahibi olur. Her meselenin zuhuru için. Güzel ahlak sahibi olur.

Zahir | Ez-Zahir İsminin Anlamı

Zahir isimlerinin lügat anlamları:

Zuhur mastarından türemiş olan ez-Zâhir ismi, açık ve aşikar olmak, yüksek olmak, bir şeye nail ve muttali olmak, galip olmak anlamlarına gelmektedir.

EZ-ZÂHİR: Her şeyin üstünde zâhir olan ve onların üs­tüne çıkan; varlığı apaçık görünen. Açık, aşikâr.. Her yerde eserleri ve sanatlarıyla, tasarrufu ve gücüyle, azamet ve Kibriya’sıyla tecelli eden, apaçık görünüp bilinen…

“O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir. (Hadid, 57:3)

Zahir isminin ıstılah anlamları:

Zâhir; varlığı, fiillerinin ve eylemlerinin etki ve sonuçlarıyla açıkça anlaşılandır.

Zâhir; görünen ve açık olanları bilendir.

Zâhir; ayetleri ve mucizeleri her an görülendir.

Zâhir; sonsuz kudreti sebebiyle her şeyin üstünde yegane galip olandır.

Zahir | Ez-Zahir Fazileti ve Sırları

1. EZ-ZÂHİR ismini usulüne uygun olarak zikreden veya niyetle üzerine okunan kimse, kötü alışkanlıkların­dan kurtulur; öfkesi yumuşaklığa dönüşür.

2. Her gün (1106) defa EZ-ZÂHİR ismini zikreden kim­seye, bütün gizli işlerin esrarı bildirilir ve gösterilir.

3. İbadet maksadıyla ve Allah rızası için zikredenlerin, kalbinde velayet nurları parıldar, velilik mertebesine erişir.

4. Her gün IŞRAK namazından (güneş doğup kerahet vakti çıktından sonra kılınan nafile namaz) sonra (900) defa okuyan kimsenin gözleri nurlu ve aydın, bakışları keskin olur.

Bunların dışında büyüleyici isimlerden biri olup kim ne amaçla okursa islediği sonucu elde eder.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال