Eş-Şehid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Eş-Şehid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Eş-Şehid : الشهيد

Günü: Pazar
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 319
Anlamı: Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
Kerameti: Müslüman şehadet parmağını evladının alnına koyup 1000 kere okursa asi evladı islah olur.Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur.

Şehid | Eş-Şehid İsminin Anlamı

Şehid isminin lügat anlamı:


Şahede kökünden türemiş olan eş-Şehîd ismi, her şeye şahit olan, gözetleyici ve bilen anlamlarına gelmektedir.

EŞ-ŞEHÎD: Kendisine hiçbir şey gizli olmayan; her yer­de hâzır ve nâzır olan ve her yapılanı gören…

Şehîd isminin ıstılah anlamı:

Şehîd; her olaya ve hadiseye bizzat şahit olan, tanık olandır.

Şehîd; mekani bir yakınlık olmadan her şeyin iç yüzüne vakıf olandır.

Şehîd; her yerde hazır ve nazır olandır.

Gerek dünyada gerekse ahirette herkesin ve hepimizin bir şahide ihtiyaç duyacağı muhakkaktır. Zamanla hepimi­zin izah edemediği ama gerçeği bildiği ve ortaya çıkarmak istediği durumlar olur. İşte bu tür zamanlardaki en büyük tesellimiz gerçeği Allah’ın bilmesidir. Her konuda onu şa­hit tutmak belki de yapabileceğimiz en kolay ve en geçerli şeydir. Bize inanmak istemeyenler onun şahitliği ile yumu­şar ve ona itimadı olan biri ise tamamen ikna olur. Ancak bu da bir çeşit yemindir ve buna sıkça müracaat edilme­melidir. Özellikle söylediklerimizden emin değilsek…

Ümmeti Muhammed (s.a.v), kıyamet günü insanlara şahit olarak getirilecek ve her millete, her dine, her inanca mensup kişiler için şahitlik yaptırılacak. Kuranı Kerimde bu husus anlatılıyor aşağıda ilgili ayeti göreceksiniz. Burada enteresan olan husus şudur ki, Allah her şeyi bildiği halde neden buna gerek duyacaktır? Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yok ama insanların birbirleri ile olan işleri konusunda şa­hitliğe de önem veriyor; özellikle de her türlü aşırılıktan, ifrat ve tefritten uzak “vasat” orta yolun yolcusu olarak yaratılmış olan Ümmet-i Muhammed Aleyhiss’alâtu ve’s- selâm’ın şahitliğine… Bu konu, bizim onlarla, onların da bizimle bir anlamda imtihanımızdır.

Şehid | Eş-Şehid Fazileti ve Sırları

1. Şartlarına ve saatine uygun olarak yapıldığı takdirde hemen sonuç verir. Celp ve teshir amacıyla yapılmışsa, is­tediği kimse hemen ayağına kadar kalkar gelir.

2. Düşmanı olan kimseler, bu ismin zikrine devam et­tikleri takdirde kısa sürede düşmanlıkları sona erer, düş­manlarının kalbi yumuşar ve dostluk kazanır.

3. Bir baba, itaatsiz evladının veya eşinin alnından bir saç alıp (1000) kere “YÂ ŞEHİD”ismini okuyup arkasından ıslahı için dua etse, asi eşi veya evladı ıslah olur, ahlâkı güzelleşir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال