Es-Sabur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Es-Sabur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Es-Sabûr : الصبور


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 298
Anlamı: Çok Sabırlı
Kerameti: Ya Sabur ismi şerifini hasta olan hergün 33 defa okursa şifa bulur.İşlerinde endişeli olan 3000 defa okursa normal bir halde sabırlı olur.Soğukkanlı olur.Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

Sabur | Es-Sabur İsminin Anlamı

ES-SABÛR: Asilerden intikam almada acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddet tehir eden, İmhal edip geciktiren, mühlet veren ama ihmal etmeyen de diyebiliriz…

Sabûr isminin ıstılah anlamı:

Sabûr; cezalandırma güç ve imkânına sahip olduğu halde, suçluları hemen cezalandırmayandır.

Sabûr; kullarına mühlet tanıyandır.

Sabûr; kullarının saygısızlığını görüp bildiği halde intikam almakta acele etmeyendir.

Sabûr; kendisine itaat etmeyenlere nimetlerini vermeye devam edendir.

Sabûr; suçluları imhal eden (süre veren) ama ihmal etmeyendir.

Sabur | Es-Sabur Fazileti ve Sırları

ES-SABÛR isminin zikriyle hem dünya, hem ahiret mutluluğu niyet edilmeli ve esas maksat yapılmalıdır. Çünkü bereketi her iki cihan için de yeterlidir. Ahiret ka­zancı için zikredildiği takdirde, saat ve sayı sınırlamasına gerek yoktur. Ne kadar çok zikredilirse o kadar fazla sevap ve kazanç elde edilir.

1. Gün doğmadan önce (100) kere zikreden kimse Al­lah tarafından korunur ve başına bela ve musibet gelmez.

2. Her gün sabah (298) defa zikreden, himaye-i ilahiye mazhar olur ve sıkıntı verecek bir şey gelmez.

3. Her gün (296) kere zikreden sabr-ı cemil sahibi olur; iki cihanda da mesut ve bahtiyar olur.

4. Vücudunda bir rahatsızlık olan kimse, yürekten (33) kere “YÂ SABÛR” dese, şifa bulur.

Hadis-i şerifte “Sabreden zafere ulaşır” denilmiştir ki, bu da bize sabrın ne kadar önemli bir şey olduğunu gös­termektedir.

Hangi konularda sabretmek gerektiği ise çoğumuz ta­rafından bilinmeden bazen sabrı hoş görmez, itiraz ederiz. Üç konuda sabır önemli ve zorunludur:

1. iman ve ibadetlerde ısrar etme konusunda

2. Günaha girmemeye ısrar etme konusunda

3. Başımıza gelen belâ ve musibetlere dayanma gücü­müzü yitirmeme konusunda.

Sabretmeyen insan, kısa zamanda dayanma gücünü yitirir ve kendi kendini mahveder, etkisiz hale getirir. Geç­mişten günümüze kadar bütün büyükler sabırla büyü­müşler ve sabrın neticesinde faydalı eserler vermişlerdir. Bunun için başımıza gelen olayların nereden, nasıl ve ne maksatla geldiklerini bilmek önemlidir. Kuran-ı Kerimde:“Yemin olsun ki sizi korku, açlık; mallardan, canlardan, meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele. Onlara bir musibet/ıstırap gelip çattığında şöyle derler: “Biz Allah içiniz ve sonunda O’na dönüp gideceğiz.”(Bakara, 2:155-156)

Sonunda O’na dönüp gideceğimize göre, varınca bizi kötü sürprizlerin ve utandırıcı, hususların beklememesi için, henüz burada vaktimiz varken gereği gibi inanmak ve davranmak, doğrusu en sağlıklı yol olacaktır.

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabreden­lerle beraberdir.”[Bakara, 2:153)

Allah sabredenlerle beraber olduğuna göre, sabretme- yenlerle değildir ve onlar yalnız başına kalmışlardır. İnsana bundan daha kötü bir ceza verilemez..! Bu nedenle olgun­laşmak için sabra ihtiyacımız var. Bir atasözümüzde “sabır­la koruk helva olur”yani tatlanıp üzüm olur denilmektedir.

Sabır insanı da olgunluğa ulaştırır ve yüzyıllar sonra bile dua ve rahmetle andırır. Allah ise hepimizden, herkesten ve her şeyden daha sabırlıdır. Eğer O bize sabretmeseydi, şim­diye kadar hiçbir canlı hayatta kalamazdı…
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال