Er-Rauf Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Rauf Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Raûf : الرؤوف


Günü:
Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 287
Anlamı: Çok lütüfkar Çok esirgeyen
Kerameti: Ya Rauf ismini zikreden Hiçbir varlıktan zarar görmez. Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan her gün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.

Rauf | Er-Rauf İsminin Anlamı

ER-RAÛF: Kullarına çok acıyan, çok şefkatli ve merha­metli olan, merhamet eden. Rahman ve Rahim isimlerinin de aynı anlama geldiklerini görmüştük. Ancak, Rahman isminin anlamı, bütün mahlukata ve geneldi. Rahim ise, özellikle müminlere yöneliktir ve daha çok âhirette dev­reye girecektir.

Raûf da şefkatli ve merhametli anlamına gelmektedir. Fakat bu da bu dünyadadır ve istekle yapılan bir acıma, bir merhamet etmedir. Çünkü rahmet bazen maslahat gereği istemeyerek de olabilir ama Re’fet isteksiz olmaz, isteyerek yapılır. Uzunca bir ayetin son kısmında Allah’ın müminlere olan re’feti ve şefkati anlatılarak şöyle buyrulmaktadır:

Rauf isminin ıstılah anlamı:

Rauf; kullarına acıyan ve şefkatle muamele edendir.

Rauf; rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır.

Rauf; merhametinden ötürü kullarının kusurlarını örten, günahlarını bağışlayandır.

Rauf | Er-Rauf Fazileti ve Sırları

1. ER-RAÛF ismini, çok öfkeli ve asabî olan biri, öfke­lendiği sırada (10) kere okusa, öfkesi geçer ve sakinleşir.

2. Allah’tan bir şey isteyen ve bir ihtiyacını elde etmek isteyen kişi, istediğini elde edinceye kadar (277) kere oku­malıdır.

3. Saatinde ve verilen ölçüde bu ismin zikriyle meşgul olan kimse sertlik huyunu bırakır, yumuşak huylu olur. Sert mizaçlı erkek ve kadınların yumuşak huylu olmaları için yine bu ismin zikrine müracaat edilmektedir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال