Er-Rakib Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Rakib Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Rakib : الرقيب


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 312
Anlamı: Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
Kerameti: 7 kere malı, evladı ya da kendine okursa afetlerden muahafaza olur.hamile kadın 312 kere okursa doğumda zahmet çekmez.

Rakib | Er-Rakib İsminin Anlamı

Rakib isminin lügat anlamı:


Rakabe kökünden türemiş olan er-Rakîb ismi; gözetleyen, kontrol eden, riayet eden, bekleyen anlamlarına gelir. Araplar henüz çocuğu olmayan, çocuk beklentisi içinde olan kadına ve erkeğe er-rakub ismini verirler. Araplar yine kocasının ölümünü bekleyen, onun mirasına sahip çıkmak isteyen kadına da er-rakub ismini verirler.

ER-RAKİB:Bütün varlıkları görüp gözeten, kendisinden hiçbir şey gizli olmayan. Herkesi ve her şeyi gören, istek ve ihtiyaçlarını duyan bilen, koruyan, himayesi altına alıp gözleyen, gözetleyen ve bunların hepsini bir arada, anında yapabilen tek güç ve iktidar sahibi Allah’tır.

Rakib isminin ıstılah anlamı:

Rakib; kullarını kollayan ve gözetendir.

Rakib; kullarının iyi veya kötü amellerini gözleyen, tespit edendir.

Rakib; her olayı mürakabe, gözlem altına alandır.

Rakib | Er-Rakib Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrini Zühre saatinde, Cuma günü okuma­ya devam eden kimse dedilerse dileğine ulaşır. Bu saat hanımlar için geçerlidir. Erkekler bu ismin zikrini Müşteri saatinde yani Perşembe günü okumalıdır. Büyükleri tesir altına almak için bu ismi’ Güneş saatinde okunması ge­rekir.

2. Bu ismi (312) kere okumaya devam eden kimse, bol mal ve servete kavuşur.

3. Hamile okusa, kolay ve zahmetsiz doğum yapar.

4. Misafir okusa, aile ve evladı tarafından güvende olur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال