En-Nur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

En-Nur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

En-Nur : النور

Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 256
Anlamı: Yol gösteren, aydınlatan
Kerameti: Nur Suresini 7 defa okuduktan sonra 1000 defa da bu ismi şerif okunursa okuyanın kalbi ilahi ma’rifet nurlarıyla aydınlanır.

Nur | En-Nur İsminin Anlamı

EN-NÛR: Körlüğü olanları nuruyla görür kılan, dalâlette olanları da hidayetiyle irşat eden; bütün âlemleri nuruyla aydınlatan, ışıtan demektir. Nur aynı zamanda ışık demek­tir. Kainatın ışığını yakan ve aydınlatan Allah’tır ve o ışık Allah’tan, Allah’ın nurundandır.

Nur isminin ıstılah anlamı:

Nur; göklerin ve yerin nurudur.

Nur; insanları karanlıktan nura çıkarandır.

Nur; bütün karanlıkları giderecek nurlu bir dini indirendir.

Nur; insanlara kitabı indiren ve peygamberi gönderendir.

Nur; dünyada nur ile birlikte yaşayanları kıyamet günü asıl nura kavuşturacaktır.

Nur | En-Nur Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine devam ederek her gün (256) defa okumayı adet edinen kimseler, anlamsız üzüntü ve kurun­tulardan, boş sıkıntı ve kederlerden kurtulur; mutlu ve hu­zurlu olurlar.

2. Sürekli okuyanlar, yüzlerindeki pozitif enerjinin hasıl ettiği huzurla halk arasında çok sevilip sayılan ve aranan bi­rer kişi haline gelirler.

3. Herkes tarafından sevilip sayılmak ve anlamsız gam ve kederlerden kurtulmak için bu ismin zikrine devam etmek ye- terlidir. Çünkü üzülmek bir şeyi değiştirmez; ancak çok defa üzülmemek insanın elinde olmayan şeylerdendir.

Bu nedenle elimizde olmayan şeylerden kurtulmak için yüce Allah’a, bize verdiği ipuçlarıyla yani bazı isimleri ile müracaat edip sığınmak gerekir, işte NÛR ismi de bu­nun içindir.

4. Her gün (256) defa zikreden kimsenin basar ve basi­reti yani gözü ve gönlü nurlu olur, içi dışı aydınlanır.

5. Nedeni bilinmeyen bir hastalığa sahip olan kimse, ye­mek esnasında her lokmayı yerken “YÂ NÛR” diye Allah’ın bu ismini zikretse, eceli gelmemişse şifaya kavuşur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال