En-Nafi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

En-Nafi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

En-Nafi : النافع

Günü:
Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 201
Anlamı: Faydalı şeyleri yaratan
Kerameti: Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

Nafi | En-Nafi İsminin Anlamı

EN-NÂFİ’: Devamlı olarak, bütün mahlukatına hayır ve fayda sağlayan; faydalı şeyler yaratan demektir…

Allah’ın yarattığı hemen her şey iyiye kullanıldığı tak­dirde kullan için lazım ve faydalıdır. Yerde ve gökte bu­lunan ne varsa insana hizmet için yaratılmıştır ve insan bunun bilincinde olmalıdır. Bu bilinçle hareket edilirse o zaman kötüler bile iyiye kullanılır ve iyiye hizmet eder. Allah’ın bizim yarattıklarının önemini kavramamız için bunu peygamberleri yoluyla bize intikal ettirmesi ve geç­miş din ve milletlere kendi dilleri ve kendi peygamberleri ile haber verdiği gibi, bize de Kur’an-ı Kerim yoluyla haber vermesi bile ayrıca bir fayda ve ayrıca bir iyiliktir.

Nâfi isminin ıstılah anlamları:

Nâfi; dilediği kullarına menfaat ve fayda isabet ettirendir.

Nâfi; kimi kullarının kimi kullarına fayda sağlamasına izin verendir.

Nâfi; yeryüzündeki bütün fayda imkânlarını ve kudretini yaratan, elinde bulundurandır.

Nafi | En-Nafi Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine devam eden kişi, hangi işe el atsa başarılı olur, faydalı kazançlar elde eder.Bu ismin anlamından da anlaşılacağı gibi, faydalı ve hayırlı işler yapmak isteyenler, helal kazanç temin etmek isteyenler, usulüne uygun olarak zikriyle meşgul olmalı, vird edinip her gün, (201) defa okumalıdırlar.

2. Bir yeri ağrıyan ve acı çeken bir kimse, elini ağrı­yan yerin üzerine koyup hiç ara vermeden bu ismi (201) defa zikretse, Allah’ın izni ile ağrıdan kurtulur, rahatlar.

3. EN-NÂFİ’ ismini vird edinen doktorlar hastalarına daha faydalı olur ve teşhis koyma ve tedavi etme konu­sunda büyük isabet sağlarlar.

4. Bu simin zikrine devam eden kimseler,, maddi ve manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan kurtulurlar. Rahat ve huzur içinde yaşarlar.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال