El-Veliyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Veliyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Veliyy : الولي


Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 2116
Anlamı: Sevdiği kullarının dostu
Kerameti: Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar.Her işinde Allah’ın yardımı için.

Veliyy | El-Veliyy İsminin Anlamı

Veli isminin lügat anlamı:


Veliye veya velayet kökünden türemiş olan el-Veliyy ismi geniş ve kapsamlı bir isimdir:

1-Yakını olmak, yanında olmak.

2-İzlemek, takip etmek, kontrol etmek

3-Birinin işini üzerine almak, üstlenmek

4-Birinin işini ıslah etmek, düzene koymak

5-Birinin işini programlamak

6-Maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak

7-Karşısındakine güzel vasıflarıyla övgüde bulunmak

8-Nimet vermek, ihsan etmek

9-Birinin işini takip etmek

10-Araplar ilkbaharda yağan ilk yağmurun ardından gelen ikinci yağmura, ihsan ve lütfun devamı olduğu için “Veli” derler. Kur’an’da veli kelimesi Allah’ın dışında, yetimlerin, kimsesizlerin işlerini ve bakımlarını üstlenenlere de verilir.

EL-VELİYY: Bütün mahlukatına dost olan, son derece şefkatli ve iyilik eden; Müminlerin yar ve yardımcısı olan demektir.

Veli isminin ıstılah anlamı:

Veli; iman eden kullarına yakın olan ve onlarla dost olandır.

Veli; kullarının işlerini üstlenen, takip eden, yöneten ve programlayandır.

Veli; kullarına maddi ve manevi yardımlarda bulunandır.

Veli; kullarına nimet ve ihsanda bulunandır.

Veli; nimeti sürekli, art arda ve kesintisiz olandır.

Veli; kullarını güzel hasletleriyle övendir.

Veliyy | El-Veliyy Fazileti ve Sırları

1. Bu İsmin tertibini yerine getiren kimse hayırlı ve gü­zel rüyalar görür.

2. Kalp daralması ve sıkıntı çeken kimseler her gün (46) defa kumaya devam edip virt edinseler, kabz (sıkıntı) hali bast edip genişlemeye ve huzura dönüşür.

3. Bir kimse Cuma günü (1000) kere “EL-VELİYY” ismi­ni, “YÂ VELİYYÜ YA ALLAH” şeklinde zikretse, isteği ye­rine gelir. İtaat etmeyen eşi için okusa ve yanına girip çıktıkça “YÂ VELİYY” dese, eşi ıslah ve itaatkar olur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال