El-Vekil Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vekil Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vekil : الوكيل


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 66
Anlamı: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
Kerameti: Rızık kapıları açılır. Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

Vekil | El-Vekil İsminin Anlamı

Vekîl isminin lügat anlamı:


Vekele kökünden türemiş olan el-Vekîl ismi, bir kimseyi vekîl tayin etmek, bir işe nezaret etmek, yeterli olmak, kâfi gelmek, acziliğini ve zayıflığını kabul ederek birine itimat etmek, güvenmek, murakıp, bekçi ve şahit olmak anlamlarına gelmektedir.

EL-VEKÎL: Kendisine güvenen kullarının işlerini en iyi şekilde gören, yoluna koyan; kulların rızklarına kefil olan­dır.

Vekîl isminin ıstılah anlamı:

Vekîl; her şeyi düzenleyen ve idare edendir.

Vekîl; kullarının işlerini düzenleyen ve onlara nezaret edendir.

Vekîl; kullarının ihtiyaçlarını gören ve isteklerini karşılayandır.

Vekîl; kullarına her konuda yeterli ve kafi gelendir.

Vekîl; kendisine sonsuz bir şekilde itimat edilen ve güvenilendir.

Vekîl; yarattıklarının rızıklarını ve idarelerini üstlenen, üzerine alandır.

Vekîl; kullarının her durumunu mürakabe eden ve onlara Ģahitlik edendir.

Vekil | El-Vekil Fazileti ve Sırları

İsteklerin gerçekleşmesi, belaların def edilmesi için usulüne uygun olarak okunması yeterlidir. Bazı özellikleri şunlardır:

1. Bu ismin zikri boyun eğdirmeye elverişlidir. Her ne niyet ve dilek için okunursa, istenilen sonuç elde edilir. Kadınlar için Zühre, erkekler için de Müşteri saati daha uy­gundur.

2. Her gün (76) defa okuyan kimse, yangından ve suda boğulmaktan kurtulur, zarar görmez. Yine zelzele, şiddetli rüzgar ve fırtınadan korunur.

3. Bu ismi virt edinip her gün okuyan kimseye Cenab-ı Hak, bol hayır, bol rızk ve bol kazançlar verir; ümit etmedi­ği yerlerden hayır ve başarı kapıları açar.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال