El-Vedud Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vedud Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vedud : الودود


Günü: Pazartesi
Vakti: Ay
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 400
Anlamı: Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
Kerameti: Günde 20 kere okuyan insanlar arasında sevimli olur.Yemeğe 1001 kere okuyuop yiyen karı koca muabbeti ziyadeleşir.Günde 270 defa Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur.

Vedud | El-Vedud İsminin Anlamı

Vedûd isminin lügat anlamı:


Vud veya mevedde kelimesinden türemiş olan olan el-Vedûd ismi; sevmek, temenni etmek, arzu etmek ve dilemek anlamlarına gelmektedir. Bu isim, mübalağa sıygasındadır. Yani çok seven demektir. Aynı kelime hem ismi fail hem de ismi meful olarak kullanılır. Yani Allah hem kendisi kullarını çok sever hem de kulları tarafından çok sevilir.

EL-VEDÛD: İtaatkar kullarını çok seven, onlardan razı olan ve çok sevilen.

Allah’a itaat etmek ve Onun sevgisini, ilgisini kazan­mak, bir sınav için yaratılan insanın en büyük gayesi, en önemli meselesi olmalıdır. Aksi halde sadece bu dünyada belli bir süre yaşayıp sonunda bir meçhule yuvarlanır gibi yuvarlanır gider insan.

Vedûd isminin ıstılah anlamı:

Vedûd; iman eden kullarını çok sevendir.

Vedûd; iman eden kulları tarafından çok sevilendir.

Vedûd; iman eden kulları için kalplerde sevgiyi var edendir.

Vedûd; güzel amelleri nedeniyle kullarından razı olan, onları öven ve onlara ihsanda bulunandır.

Vedud | El-Vedud Fazileti ve Sırları

1. EL-VEDÛD isminin tesiri çok fazladır. Bu ismi, usulü­ne uygun olarak zikreden kimsenin gönlü nurlarla dolar; kalbi genişler ve ferahlar.

2. Bir yiyecek üzerine (1000) kere okuyup eşiyle birlikte yiyenlerin eşlerine olan sevgileri artar.

3. Günde (20) kere okuyan kimse, halk arasında fazla­sıyla teveccüh ve ilgi görür; sevilip sayılır, sözüne önem verilir.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال