El-Vasi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vasi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vasi : الواسع


Günü: Pazartesi
Vakti: Ay
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 137
Anlamı: İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr
Kerameti: Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.

Vasi | El-Vasi İsminin Anlamı

Vâsi’ isminin lügat anlamı:


Vesia kelimesinden türemiş olan el-Vasi‘ ismi; zenginlik, imkan, değerli olmak, güçlü ve kudretli olmak, ekonomik genişlik, her şeyi içine almak ve kapsamak gibi anlamlara gelir. el-Vasi‘ ismi, Rabbimizin el-Ğaniy isminden daha geniş ve daha umumidir.

EL-VÂSİ’: İlim ve ihsanı her şeyi içine alan, zenginliği ve rahmeti her şeyi kuşatan. Affı ve mağfireti (bağışlaması) geniş, nimet ve ihsanlarıyla darlığa düşmeyen…

Allah (c.c), mülkünün genişliğini ve kainatın rabbi olu­şunu bize anlatır ve sonunda da vasi’ ve alim olduğunu yani her yere nüfuz ettiğini ve her şeyi bildiğini vurgular:

Vâsi’ isminin ıstılah anlamı:

Vâsi‘; ilmi, rahmeti, mağfiret ve kudreti her şeyi kapsayandır.

Vâsi‘; zenginliği kullarının bütün ihtiyaçlarını gidermeye kâfi olandır.

Vâsi‘; rızık hazineleri bütün mahlukatı rızıklandıracak kadar geniş olandır.

Vasi | El-Vasi Fazileti ve Sırları

1. EL-VASİ’ ismini, saatinde ve şartlarına uygun olarak zikreden, ne isterse isteğine ve dileğine kavuşur. Üzerinden gam, kasavet ve keder ağırlığı kalkar, rahata kavuşur; huzur ve mutluluk kazanır.

2. Her gün {137) kere el-vasi’ ismi şerifini zikreden, ha­set, fesat ve iç huzursuzluklarından kurtulur, huzur ve ra­hata kavuşur; geniş rızk ve bereket elde eder.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال