El-Varis Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Varis Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vâris : الوارث


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 707
Anlamı: Hakiki malik/sahibi olan
Kerameti: Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

Varis | El-Varis İsminin Anlamı

EL-VÂRİS: Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi Olan; mahkûkâtın yok olmasından sonra da bâki kalan; tek varis ve tek sahip…

Bu dünyadan gelmiş geçmiş ne devletler, ne milletler, ne mülk ve saltanat sahipleri var… hiçbirinin ortada bı­raktığı hayırlı veya hayırsız eserinden başka baki kalmaya gücü yetmemiş ve yetmez de. Bıraktıkları mallar, mülkler Ve servetler de varisleri tarafından paylaşılıp telef olup gitmiş ve sadece haklarında söylenenler kalmış. Oysa Al­lah, onlar varken de vardı şimdi de var, gelecekte de var olacak; arkamızdan gelenler de bizden bahsedecekler ve böyle diyecekler… Onlar yok ama Allah var. Çünkü Allah yaratan ve yaşatan ve baki kalandır; sürekli var olandır… O halde mirasımızla birlikte geride bıraktığımız diğer şeyler, bizim için hayırlı şeyler olsun da arkamızdan günah defte­rimize günah yazılmasına devam etmesin…

Vâris isminin ıstılah anlamı:

Vâris; ölümsüz, daim ve kalıcı olandır.

Vâris; zatı, sıfatları, kuralları ve nimetleri daim olandır.

Vâris; yeryüzünde ilk olan ve en son kalacak olandır.

Vâris; her şeyin ilk sahibi ve vârisidir.

Varis | El-Varis Fazileti ve Sırları

1. EL-VÂRİS işminin zikrine devam eden ve her gün (707) kere okuyan kimseye dünyevi ve uhrevi birtakım nimetler ihsanlar edilir. İşleri kolaylaşır; pek çok yararını görür.

2. Ahiret işleri için adetle sınırlanmamalıdır. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimseye niyetine göre ikramda bulu­nulur. Yüce Allah’ın izin ve iradesiyle iki cihan mutluluğuna erer.

3. Güneş doğmadan zikretmeye devam eden kimsenin vücuduna hastalık ve elem isabet etmez.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال