El-Vali Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vali Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vali : الوالي 

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 47
Anlamı: Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
Kerameti: Ya Vali ismini Cuma günü 1.000 defa zikreden her işinde kolaylık görür.47 defa okuyan her musibetten emin olur.Evliyalar ile görüşür.

Vali | El-Vali İsminin Anlamı

EL-VÂLİ: Eşyanın sahibi, yaratıcı olan ve onlarda istediği gibi harcama yapıp tasarruf eden; mahlukatın işlerini yoluna koyan, velayet sahibi…

Vali isminin lügat anlamı:

Vilayet mastarından türemiş olan el-Vali ismi, el-Veli ismiyle aynı kökten gelmektedir.

1-Yakını olmak, yanında olmak.

2-İzlemek, takip etmek, kontrol etmek

3-Birinin işini üzerine almak, üstlenmek

4-Birinin işini ıslah etmek, düzene koymak

5-Birinin işini programlamak

6-Maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak

7-Karşısındakine güzel vasıflarıyla övgüde bulunmak

8-Nimet vermek, ihsan etmek

9-Birinin işini takip etmek anlamlarına gelmektedir.

Hakiki ve gerçek velimiz, sahibimiz Allah’tır ve velaye­timiz de ondadır.

Vali isminin ıstılah anlamı:

Vali; varlıkların yegane hükümdarıdır.

Vali; varlıkların üzerinde tek söz sahibidir

Vali; devamlı sürette rızık verendir.

Vali; idare eden, kudret sahibi, icraat yapandır.

Vali; idareye malik olandır.

Vali | El-Vali Fazileti ve Sırları

1. EL-VÂLİ ismini, saatinde ve verilen miktarda zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları dost olurlar.

2.Çünkü bu ismin zikri, kalbi etkilemede en güçlü ve en te­sirli isimlerden biridir. Bu nedenle kimin üzerine niyet edi­lip okunursa, kalbi çabucak etkilenir, yumuşar ve istenilen yöne doğru kayar. Okuyan kimsenin rakibi kalmaz.

3. Her gün vaktinde 47 defa zikreden kimse, her türlü afetten kurtulur.

4. Cuma günü (1000) defa okuyan her işinde başarılı olur, kolayca maksadına ulaşır.

5. Bu ismi şerifi bir kap içine yazıp üzerine (47) defa da okuduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirse, her türlü afetten emin olur, korunur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال