El-Vahid & El-Ehad Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vahid & el-Ehad Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vahid & El-Ehad : الواحد


Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 3669
Anlamı: TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan
Kerameti: Ya Vahid ismini Günde 1000 defa okuyanın İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur dolar.Mahlukatın şerrinden emin olur.Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

Vahid | El-Vâhid- Ehad | El-Ehad İsminin Anlamı

Vahid isminin lügat anlamı:

Ehad kökünden türemiş olan el-Vahid ismi; tek olan, ikincisi olmayan, başkan, reis, söz sahibi, bölünmeyen, parçalanmayan anlamlarına gelmektedir.

EL-VÂHİD: İsim, sıfat ve işlerinde ortağı olmayan; tek başına olan, yanında bir başkası olmayan…

Bir anlamına gelen Vahid ve Ehad kelimeleri arasındaki fark nedir?

Evet Vahid de, Ehad da (Bir) manasına gelir. Biri sıfat ismi, biri zat ismidir. Vâhid, Allahü tealanın sıfat isimlerindendir, Esma-i hüsnada bildirilen 99 isminden biridir. Vâhid, zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan anlamındadır. Bir âyet meali şöyledir:
(Elbette ilahınız vahiddir, birdir) [Saffat 4)

Ehad de Onun zat ismidir. Bir âyet meali şöyledir:
(De ki, Allah ehaddir, birdir) [İhlas 1]

Vahid isminin ıstılah anlamı:

Vahid; tek ve bir olan, ikincisi olmayandır.

Vahid; çoğalmayan, çoğalma kabul etmeyendir.

Vahid; bölünme ve parçalanma kabul etmeyendir.

Vahid; başkan, reis, söz sahibi ve karar verme makamıdır.

Vahid; herhangi bir ortağı ve örneği bulunmayandır.

Vahid; sayısının artması mümkün olmayandır.

Vahid | El-Vâhid- Ehad | El-Ehad Fazileti ve Sırları


Her gün (1000) defa okuyan kimsenin kalbinden Allah’tan başka bütün düşünceler, dünyevi zevkler ve lez­zetler silinir. Kalbi nurlarla ve sürurlarla dolup taşar.

Bu tertibi yerine getiren kimsenin gönlüne İlahî nur­lar dolar.

Usulüne uygun okuyan âşık, maşukuna kavuşur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال