El-Müteali Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Müteali Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Müteali : المتعالِ


Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 551
Anlamı: Noksanlıklardan Münezzeh
Kerameti: Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek. Dua ve istekleri geri çevrilmez.

Müteali | El-Müteali İsminin Anlamı

Müteali isminin lügat anlamı:

Uluv ve alâ köklerinden türemiş olan el-Müteali ismi; yükseklik, yücelik sahibi, şan ve şeref sahibi, kuvvet ve kudret sahibi anlamlarına gelmektedir.

EL-MÜTEÂLÎ: Mahlûkâtın sıfatlarından uzak olan, bu sıfatların biriyle muttasıf olmaktan yüce ve âlî olan. Her türlü benzetme ve tasavvurdan uzak ve üstün olan; her türlü eksilikten ve kusurdan da münezzeh, pak ve temiz olan.

“O, gaybı da görülen âlemi de bilendir, çok büyük­tür, çok yücedir.”(Ra’d, 13:9).

Evet, Allah her türlü eksiklik ve noksanlıktan, her türlü hata ve kusurdan yücedir. Melekler de Onu böyle tenzih ve teşbih etmişlerdi:

Müteali isminin ıstılah anlamı:

Müteali; var olan veya var olması mümkün her şeyin üstünde ve ötesinde olandır.

Müteali; yükseklik ve hükümdarlık’ta kendisine eşit veya kendisinden üstün bir varlık bulunmayan.

Müteali; mutlak anlamda yüce olan ve övgüye layık olandır.

Müteali; bütün olumlu özellikleri kendisinde toplayandır.

Müteali; eksiklik ve zafiyet ifade eden bütün menfi özelliklerden münezzeh olandır.

Müteali; kemal sahibi, ulu ve yüce varlık olandır.

Müteali | El-Müteali Fazileti ve Sırları

1. EL-MÜTEÂLÎ isminin zikrin de büyük veliler adetlere itibar etmemişler, bu mübarek ismi çokça zikretmişlerdir.

2. Her gün (551) kere zikrine devam edenler, günah işlemekten ve dinin hoş görmediği şeylerden kurtulur. Çünkü bu mübarek ismin zikri talibi kısa sürede yüce makamlara eriştirir.

Yine bu miktar okumaya devam eden kişi devletle işi olursa kolayca gördürür. Her yerde ilgi, itibar görür; sevilir sayılır.

3. Her gün (600) defa “YA MÜTEÂLİ” ismini zikreden­ler, her tülü bela ve afetten korunur. Allah’ın izni ve kere­miyle maksadına ulaşır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال