El-Mümit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mümit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mümit : المميت


Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 490
Anlamı: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
Kerameti: Ya Mümit ismi şerifi Ya Mühyi İsmi şerifiyle birlikte “Ya Mumit Ya Mühyi ” şeklinde zikredilmelidir. Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek. Sevdiğinden ayrılmaz.

Mümit | El-Mümit İsminin Anlamı


Mumît isminin lügat anlamı:

el-Muhyi ismiyle müzdevice olan el-Mumît ismi, öldürmek anlamına gelmektedir. Kur’an’da Rabbimizin ismi olarak geçmemiş, meşhur Esma-ul Hüsna hadisinde el-Muhyi isminden sonra zikredilmiştir.

EL-MÜMÎT: Yarattığı canlılar için ölümü yaratan, öldü­ren…

İhya ve imate yani diriltme, yaşatma ve öldürme, Allah’a aittir ve sadece onun işidir. Ondan başka kimsenin böyle bir işe gücü yetmez

Allah Teaia’nın ölüleri diriltmesi, yoktan var etmesi ve var olanı öldürmesi de kendi gücünün ispatıdır. Her şeyin hükümranı odur ve ondan başka ilah yoktur. Bu nedenle ondan başkasına ilahlık vermek veya ilahlıktan bir cüz, bir parça vermek de şirktir, küfürdür.

Mumit isminin ıstılah anlamı:

Mumit; insanları ve tüm canlıları öldürendir

Mumit; toprağı ve tabiatı öldürendir.

Mümit | El-Mümit Fazileti ve Sırları


1. EL-MÜMÎT ismi daha çok düşmanlar üzerine okunur ve onlara bu ismin zikriyle üstünlük sağlanır. Düşman ya mağlup olur yada hastalığa yakalanır.

2. Bu ismin zikrine devam eden kimse için kalplerde muhabbet yaratılır. Kötü niyetli ve zorba zalimler onunla karşılaşmak istemezler. Şayet karşılaşırlarsa, kendisine iyi­lik yapmaktan ve hizmet etmekten başka bir şey yapmaz­lar.

3. Her gün (490) defa zikreden kimselerin kalplerinde haram sayılan dünyevi aşklar ve şehvetler yok olur, kötü adetlerinden kurtulur, harama meyli kalmaz.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال