El-Muktedir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muktedir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muktedir : المقتدر


Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 774
Anlamı: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
Kerameti: Ya Muktedir ismi Her işte başarılı olmak için okunur.Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.

Muktedir | El-Muktedir İsminin Anlamı


Muktedir isminin lügat anlamı:

Kudret kökünden türemiş olan el-Muktedir ismi; hazırlamak, tanzim etmek, şeref sahibi olmak, güç yetmek, malik ve hakim olmak, vakit belirlemek, taksim etmek, ölçmek, biçmek, sıkmak ve daraltmak anlamlarına gelmektedir.

EL-MUKTEDİR: Her şeye gücü yeten. Kuvvet ve ikti­dar sahipleri üzerinde sulta kuran, istediği gibi tasarruf eden; mevcudu, kuvvet ve kudreti altında zebun (esir) ve mahkûm tutan demektir. Kâdir’den daha öte bir güçlülük ifade eder. Bu güçlülük, bir ayette şöyle ifade ediliyor: “Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yo­rulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yetece­ğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Ahkâf,46:33)

Muktedir isminin ıstılah anlamı:

Muktedir; her şeye karar veren ve her şeyi belirleyendir.

Muktedir; her şeyin üzerinde otorite sahibi olandır.

Muktedir; kendisine hiçbir yasak engel olmayandır.

Muktedir; hiçbir kimsenin kuvvet ve kudret yoluyla O’nun karşısına çıkamamasıdır.

Muktedir; kudretini bilfiil ortaya koyandır.

Muktedir | El-Muktedir Fazileti ve Sırları

1- Belirtilen gün ve saatte “Ya Muktedir” şeklinde bu İn zikriyle meşgul olan kimse, düşmanlarına karşı üstünlük sağlar. Giriştiği hayırlı işlerde başarılı olur.

2- Diğer bazı isimlerde olduğu gibi, bu ismin zikri de in- nlar arasında saygınlık kazanma ve sevilme konusunda dukça etkilidir.

3- Her gün (744) kere zikreden kimseyi başkalarına sevilip saydırır. O kimsenin herkes tarafından sözü-sohbeti nlenir ve kendisine saygıda kusur edilmez.

4- Geçmişte de büyük velilerden merhum Hacı Bayramlî’nin virdi olduğu söylenmektedir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال