El-Muksit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muksit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muksit : المقسط


Günü:
Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 209
Anlamı: Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan
Kerameti: Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden ve vesvesinden emin olur.Vesveseden kurtulmak için okunmalı. Eşler arasını düzeltmek için okunur.

Muksit | El-Muksit İsminin Anlamı

EL-MUKSİT: Hükmünde âdil ve insaflı olan; bütün hü­küm ve işleri denk ve birbirine uygun olan…

Allah (c.c), hiçbir kimsenin zorlaması mümkün olmadı­ğı ve hiçbir kimseye de hiçbir şekilde hesap verici olmadı­ğı halde, kendisi âdil, insaflı ve itidalli olduğu için aynı za­manda kullarının öyle olmasını ister ve sever. Çünkü Allah bize yol gösteriyor. Gönderdiği yüzlerce peygamber ve binlerce ayette emrettiği şeyler bunlardır. Bunlar da hem kişinin ahlaken güzel olmasını hem de toplumun huzurlu ve mutlu olmasını ister ve bu şekilde yaşamamızı da sever.

Bu nedenle her bir isimin bir tecellisine zemin hazırla­yıp kendisinin bu şekilde de bilinmesini istemiştir. Mesela “Adi” ismi, yeryüzünde adaleti sağlayan hukuk ve adalet sistemini ortaya çıkardığı gibi, “Muksit” ismi de düzgün iş yapmayı ve buna bağlı bilim ve sanat dallarını, hüküm ve­rirken adil olmayı, soğuk kanlı olmayı, iktisat ilmini ve orta yolu bulma bilinci gibi huşuları ortaya çıkarmıştır. “Alim” ismi, ilim ve bilimi, “Şâfi” ismi tıbbı ve ona bağlı ilimleri ortaya çıkarmıştır… Sani ve Musavvir gibi isimleri de sa­natkarlığı ve yapıcılığı, güzellik ve estetik ilimlerini ortaya çıkardığı gibi, kainattaki her bir ilim ve bilim, her bir sanat ve marifet ve idare ve siyaset de gene onun isimlerinin bi­rer tecellisi ve yansımasıdır…

Muksit isminin ıstılah anlamı:

Muksit; adaleti en üst seviyede ayakta tutandır.

Muksit; hükmünde ve emirlerinde adil olandır.

Muksit; her şeye belli bir denge ve düzen takdir edendir.

Muksit; mü’min kullarının mükâfatlarını adaletle verecektir.

Muksit; kafir kullarının cezalarını da adaletle verecektir.

Muksit; hesap gününde adalet tartılarını kurandır.

Muksit; adaleti ayakta tutmak için peygamber gönderen ve kitap indirendir.

Muksit | El-Muksit Fazileti ve Sırları

1. EL-MUKSİT ismini her gün (208) defa zikreden kim­se, ibadetlerde vesveseden kurtulur. Huzur ve huşu içinde ibadet yapar.

2. Bu ismi vird edinip de zikrine devam eden kimse, borçlu ise borcundan kurtulur. Borçlu üzerine okunursa borçtan kurtulmasını sağlar.

3. Haksız yere hapiste yatan kimse de bu ismin zikriyle meşgul olsa, Allah’ın izniyle kurtulur, adalet yerini bulur.

4. Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara Vefki yazılıp etrafına da (66) kere “Yâ Muksit Yâ Allah” yazıp üzerine de (209) defa okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa ço­cuk, haşarılıktan ve huysuzluktan vazgeçer. Kötü davranış­larını bırakıp iyi, aklı başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال