El-Mukaddim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mukaddim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mukaddim : المقدّم


Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 184
Anlamı: İstediğini ileri geçiren, öne alan
Kerameti: Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Daima yükselmek için okunur.Halk içinde heybetli olur.

Mukaddim | El-Mukaddim İsminin Anlamı

Mukaddim isimlerinin lügat anlamları:

Mukaddim, öne geçiren anlamına gelmektedir.; Kur’an’da geçmemiş, meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir.

EL-MUKADDİM:Takdim eden; dilediğini öne alan ve ileri geçiren; her şeyi yerli yerine koyan.

Allah (c.c), dilediğini yapmaya gücü yetendir. Ona mani olabilecek, yaptığını engelleyebilecek hiçbir varlık yoktur. Mülkünde ve idaresinde tek tasarruf sahibidir. Bunun yanın­da dilediğini de erteler, engeller; sona bırakır. Buna da kimse itiraz edemez. Dualarımız bazı şeylerin engellemesine sebep olabildiği gibi, bazı dualarımız da bazı şeylerin öne gelmesi­ne öne alınmasına sebep olabilir. Önemli olan ve lazım olan dualarımızı samimi ve içten yapmak, Allah’a razı etmektir.

Mukaddim isminin ıstılah anlamları:

Mukaddim; hikmeti gereği bazı kullarını öne geçirendir.

Mukaddim; kimi varlıkları önce yaratandır.

Mukaddim; kimi kullarını zekâ, akıl ve beden yönünden üstün kılandır.

Mukaddim; peygamberler seçen ve bunları insanlardan üstün kılandır.

Mukaddim | El-Mukaddim Fazileti ve Sırları

1- Şartlarına uygun olarak “EL-MUKADDİM” isminin zik­riyle meşgul olan kimsenin büyükler ve yetkililer arasında sözü geçerli olur; zamanla kendisi de onların arasında yerini alır.

2- Gelmesini istediği bir kimseyi düşünerek, birkaç gün (184) kere, “Ya Mukaddim” şeklinde okuyarak bu ismin zikrine devam eden ve istediği kimseyi getirmesini Cenab-ı Hak’tan isteyen kimse, kısa zamanda bu isteğine kavuşur, is­tediği kimse ayağına gelir.

3- Bir öğrenci veya başka bir konuda imtihan olmak iste­yen kimse, imtihana (sınava) girmeden önce bir pirinç tanesi üzerine (181) kere “Ya Mukaddim” esmasını okuyup yutan kimse, Allah’ın izniyle sınavı kazanır.

4- Savaş sırasında düşmanla karşılaşıldığı zaman okunsa zafer elde edilir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال