El-Muid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muid : المعيد


Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 124
Anlamı: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
Kerameti: Ya Muid ismi Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur.Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa Ya Muid ismini zikrederse bozulan işi yoluna girer. Bir şeyi unutan kişi bu ismi okursa unuttuğunu hatırlar.

Muid | El-Muid İsminin Anlamı

Muid isminin lügat anlamı:


Avd kökünden türeyen el-Muid ismi, tekrar hayata döndüren anlamına gelmektedir. el-Mübdi ve el-Muid isimleri müzdevicedir. Yani birbiriyle zıt olan isimlerdir. Beraber öğrenilmesi daha verimlidir. el-Muid ismi Kur’an’da geçmemektedir. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir.

EL-MUİD: Mahlukâtı hayattan sonra tekrar ölüme, öldük­ten sonra da tekrar hayata iade eden; öldüren ve dirilten.

Muid isminin ıstılah anlamı:

Muid; ölümlerinden sonra kullarını diriltendir.

Muid; tekrar hayata döndürendir.

Muid; inkar edenlere musibet ve belalarını yeniden gönderendir.

Muid | El-Muid Fazileti ve Sırları

1.Bu ismin zikriyle gereği gibi meşgul olan kimseler psikolojik sıkıntılardan kurtulurlar.

2. Korkulu rüya görenlerin bu ismin zikrine devam et­meleri halinde bu durumdan kurtulur.

3. “YA MÜBDİÜ YA MUİYD” isimleri birlikte okunup zikrine devam edilirse, unutkanlığa karşı faydalı olur. Zik­rine devam eden kimse, hafıza cevvaliyeti (canlılığı) ve ko­lay hatırlama özelliği kazanır.

4. Her gün (124) defa zikretmeye devam eden kimse, kıyamet ve ahireti (yeniden dirileceği günü) düşünür, gaf­letle yaşamaktan kurtulur.

5. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin kaybettiği şeyler mutlaka bir gün kendine geri döner.

6. İşleri bozulmuş bir kimse, işlerinin yoluna girmesi ni­yetiyle her gün sabah ve yatsı namazlarından sonra (124) defa zikrine devam ederse, kısa zamanda işleri yoluna gi­rer. Konuşup görüştüğü kimseler kendisine yardım eder ve sözü sohbeti dinlenir, sevilen bir insan haline gelir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال