El-Muhyi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muhyi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muhyi : المحيي


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 68
Anlamı: Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
Kerameti: Sabah namazından önce 1001 defa okuyan kalbi uyanık ve zinde olur. İşlerin başarılı olması için okunur.Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.

Muhyi | El-Muhyi İsminin Anlamı

Muhyi isminin lügat anlamı:

Hay kökünden türemiş olan el-Muhyi ismi, diriltmek, hayat vermek, can vermek ve yaşatmak anlamlarına gelmektedir. İhya fiili ile Kur’an’da çokça zikredilmektedir.

EL-MUHYÎ: İhya edip dirilten; canlılara hayatı veren… Bu dünya, bir amaç için misafir olarak gönderildiğimiz, çalışıp çabalayarak ev sahibimiz olan Yüce Allah’ı memnun ve razı etmekle yükümlü olduğumuz bir yerdir.

Ruhumuz daha önce, Ruhlar Aleminde, dünyaya gel­mek için sırasını beklediği gibi, anne rahminde kendisine bir elbise giydirilip dünyaya gönderilmiştir. Bir süre de burada kalıp bekledikten sonra yine sırası gelince beden elbisesinden soyunup kabre girecek; kabir veya berzah alemi denilen yerde bekletilecektir. Oradaki bekleyiş ise toplu haldedir ve kıyamete kadar sürecektir.

Muhyi isminin ıstılah anlamı:

Muhyi; insanı yoktan var eden ve diriltendir.

Muhyi; ölümünden sonra toprağı diriltendir.

Muhyi; iman eden kullarını güzel bir şekilde yaşatandır.

Muhyi; iman edenleri canlı tutandır.

Muhyi | El-Muhyi Fazileti ve Sırları

EL-MUHYİ isminin zikriyle gönülleri kazanmanın ve teshir etmenin mümkün olduğu söylenmektedir.

Bu ismin Hz. İsrafil (a.s) ve Hz. İsa (a.s)’in zikri olduğu söylenmektedir.

Hz. İsa’nın ölüleri diriltme şeklinde bir mucizesi vardı. Bu isim de onun sürekli virdi idi ve mucizesini Allah adına bu yolla gösterdiği nakledilmiştir. Bu ismi zikredip gönlü zikriyle ısındığı zaman, mucize olarak diriltilmesi istenilen ölüye: “Kum bi-izn-i Muhyî: Dirilten Allah’ın izniyle ayağa. kalk”der, ölü de ayağa kalkardı.

1. Her gün (68) kere okumaya devam eden kimse, mah­pus ise bir vesile ile hapisten kurtulur ve isteğine kavuşur.

2. Bu ismi inanç. Ve güvenle her namazdan sonra (68) veya (340) defa okuyan kimsenin kalbinde iman ve irfan nurları parıldar, her tuttuğu işte başarılı olur.

3. Kırk gün halvet ve riyazetle bu ismin zikrine devam eden kimseye birtakım ilahi tecelliler gelir ve tıbbın aciz kaldığı birtakım hastalıkların iyileşmesine vesile olur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال