El-Muhsi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muhsi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muhsi : المحسي


Günü:
Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 148
Anlamı: Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
Kerameti: Cuma Geceleri 100 ya da 1000 defa okuyankıyamet gününin şiddet ve dehşetinden kurtulmuş olur.Yani sorgu suali kolay geçer.

Muhsi | El-Muhsi İsminin Anlamı

Muhsi isminin lügat anlamı:


İhsa kökünden türemiş olan el-Muhsi ismi; bilmek, tespit etmek, hatırlatmak ve yaymak anlamlarına gelmektedir. el-Muhsi ismi Kur’an’da Allah’ın ismi olarak zikredilmemiştir. Meşhur Esma-ül Hüsna hadisinde geçmektedir.

EL-MUHSÎ: İlmiyle her şeyi sayan, büyük veya küçük hiçbir şey gözünden kaçmayan.

Cenab-ı Allah’ın ilmi ve ihatası sonsuzdur; Onun ilmi ve bilgisi, vasıtalarla edinilmiş veya gelişip yok olan, unu­tulan, eskiyen, değişen vs. eksik özelliklere sahip değildir. Ne kadar varlık varsa, hepsine ait yeme-içme, büyüme, ge­lişme, ölme, yaşama ve hayatı boyunca yaptığı iş ve dav­ranışlarla ilgili olan her şey onun ilminde mevcuttur. Eğer öyle olmasaydı, mahlûkat rezil olur, evren dağılır, yıldızlar, galaksiler ve gezegenler birkaç dakikada yok olup gider­lerdi…

Muhsi isminin ıstılah anlamı:

Muhsi; her şeyi en ince detayına kadar bilendir.

Muhsi; bütün söz ve davranışları sayan, tespit edendir.

Muhsi | El-Muhsi Fazileti ve Sırları


1. EL-MUHSİ, ismini şartlarına uygun olarak zikretmeye devam eden kimse, unutkanlıktan ve anlayış zorluğundan kurtulur. Zekası ve hafızası açılır. Bildiklerini ve öğrendik­lerini gayet kolay hatırlar ve bir daha unutmaz. Özellikle birtakım şeyleri sürekli ezberlemek durumunda olan kimselerle, hafız olmak isteyenler, bu ismin şartlarına uygun olarak zikrine devam etmelidir.

2. Kalpleri teshir etmekte etkilidir. (20) lokma ekmeğe, 20’şer okuyup dilediğine yedirse, emri altına girer.

3. Bu ismin zikrine devam eden kimse, iffetine ve isme­tine karşı daha duyarlı ve hassas hale gelir.

4. EL-MUHSİ, ismini kendisine virt edinip her gün oku­yan kimsede matematik kabiliyeti gelişir.

Bu ismi, “Lâ ilâhe illallâhü’l-Muhsi” şeklinde okumak daha makbul ve tesiri bakımından da önemlidir.

5. Cuma geceleri (1000) kere okuyanlara kıyamet günü hesap vermenin kolay olacağı ve kitabının sağ tarafından verileceği Rahmet-i İlahiyeden ümit edilmektedir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال