El-Muğni Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muğni Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muğni : المغني


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1100
Anlamı: Dilediğini zengin kılan
Kerameti: Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

Muğni | El-Muğni İsminin Anlamı

EL-MUĞNİ: İstediğini, istediği anda, istediği kadar zen­gin eden; yarattığı varlıkların ve hepsinin her türlü ihtiyaç­larını giderip zengin kılan.

Hazinedar kendisi olunca kullarını ve kendisinden iste­yenlerin mahrum bırakması söz konusu olmaz. Borca, kre­diye veya çalışıp kazanmaya ihtiyacı olmayan yüce Allah, kendisinden isteneni verir ve istediği kadar verir, istediğini zengireder.

Bu isim Kur’an’da bu şekilde Rabbimiz için kullanılmamıştır. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir.

Muğni isminin ıstılah anlamı:

Muğni; kullarını maddi anlamda zengin kılandır.

Muğni; kullarını ilim ve Kur’an bilgisiyle zengin kılandır.

Muğni; kullarına her konuda yeterli gelendir.

Muğni | El-Muğni Fazileti ve Sırları

1. Gününde ve saatinde bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur; zenginse zenginliği artar. Giriş­tiği hiçbir işte başarısız olmaz. Hiçbir konuda maddi sıkıntı çekmez; ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendi­sine beklemediği kısmetler çıkar.

2. Özellikle Cuma geceleri veya (10) on Cuma gecesi, belirtilen (1100) adet olarak zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.

3. Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onun sevgisini ve bağlılığını kazanır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال