El-Metin Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Metin Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Metin : المتين


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 500
Anlamı: Çok Sağlam
Kerameti: Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur.Bir ay süreyle günde 1000 defa okuyanlar bazı sırlara vakıf olurlar.

Metin | El-Metin İsminin Anlamı

Metin isminin lügat anlamı:


Metn kelimesinden türemiş olan el-Metin ismi; sağlamlık, sertlik, güçlülük anlamlarına gelmektedir. Araplar, sert ve yüksek olan araziye “metin” ismini verirler. Pazusu güçlü ve kuvvetli olan kimselere de aynı şekilde “Metin” ismini verirler.

EL-METÎN: hiçbir şey kendisini sarsmayan ve kendisi­ne güvenilen; hiçbir fiilinde sıkıntı çekmeyen; çok sağlam demektir.

Allah Teâlâ, kendisine asi olup karşı gelenlere karşı güçlü olduğu gibi, düşmanlarını alt etmede ve onları he­lak etme konusunda da güçlü, kuvvetli ve sarsılmazdır. Dilerse bunları bizzat açıkça imtihan sırrına bile zıt olarak yapar, dilerse insanlarla, dilerse başka mahluklarla yapar; Allah’ın ne askerlerinin ne ordularının sayısı ve sınırı, ne de cinsi bilinmez:

Metin isminin ıstılah anlamı:

Metin; kuvvet ve iktidarı şiddetli olandır.

Metin; evrendeki icraatlarında kendisine herhangi bir yorgunluk ve külfet isabet etmeyendir.

Metin; kuvveti eksilip gevşemeyendir.

Metin; müminlere destek olan, onlara güç ve kuvvet verendir.

Metin; kafirlerin komplo ve tuzaklarını boşa çıkarandır.

Metin | El-Metin Fazileti ve Sırları

1. Bu tertibi gereği gibi yerine getiren kimse düşma­nına karşı üstünlük sağlar. Cenab-ı Allah’tan istediği her şeye O’nun izni ve yardımı ile kavuşur.

2. Günde (500) kere okuyanın, ibadetinde kalp meta­neti hasıl olur. Evham ve vesveselerden kurtulur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال