El-Mecid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mecid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mecid : المجيد


Günü:
Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 3249
Anlamı: Şanı büyük ve yüksek
Kerameti: Hergün sabah namazından sonra 9 kere okumayı alışkanlık eden arkadaşları içinde pek sevilir.İzzet ve şerefin artması için okunur.Fakirlikten kurtulur, rızkı çoğalır.

Mecid | El-Mecid İsminin Anlamı

Mecîd isminin lügat anlamı:


Mecd kelimesinden türemiş olan el-Mecîd ismi; çokluk, bolluk, genişlik, imkan, hayır ve menfaatin çok olması, izzet, şeref ve onur anlamlarına gelmektedir. Araplar; hayvana bolca yem verdim derken “Emcettu” fiilini kullanırlar.

EL-MECÎD: Azameti, büyüklüğü, hakimiyeti, şanı, şere­fi ve kadri sonsuz ve yüce; ihsan ve keremi geniş olan.

Mecîd isminin ıstılah anlamı:

Mecîd; soylu, şerefli ve üstün olandır.

Mecîd; izzet ve onurda kendisiyle yarışılamayandır.

Mecîd; iyi ahlaklı ve üstün erdemlerle donanmış olandır.

Mecîd; fayda, hayır ve menfaatlerin hepsini elinde bulundurandır.

Mecîd; ikramı sonsuz bollukta ve kesintisiz olandır.

Allah (c.c.) bütün mahlukatın ve bütün evrenin sahibi­dir, yaratıcısıdır. Buna göre bu kadar büyük ve geniş hatta sonsuz ve sınırsız diyebileceğimiz kadar büyük ve geniş olan kainata hükmetmek de o kadar güç ve kuvvet, kudret ve ilim ister, işte yüce Allah bunun sahibi. Küçük ve basit bir mülkün sahibi hatta emanetçisidir ki, biz gene sahibi sayalım; küçük ve basit bir İşe, iş yerine veya bir eve sahip olanların bile bazen havasından, geçilmiyor. Makam ve rütbesi geçici ve devlete ait olduğu halde bir görevin ba­şındaki kimsenin de öyle. Bir müdür veya genel müdürse ulaşmak için on kapıdan geçiyoruz. Bir bakan, bir başba­kan veya cumhurbaşkanıysa hele ulaşmak hayal olabili­yor. ..

İşte bu yüzden bütün kainatı yaratan, yaşatan, himaye eden, koruyup gözeten ve en ince teferruatına kadar ba­kim ve görümünü yapıp mükemmel işlemesini sağlayan, bütün mülkün sahibi olan Allah’a “Rabbim!” dediğimiz za­man hadiste ifade edildiği gibi, Rabbim dediğimiz zaman “Buyur kulum” diyor. Ulaşması da dertleşmesi de söyleş­mesi de istemesi de vermesi de zor değil ve tekellüfü de­ğil… Hele hele insanı küçümseyip aşağılaması hiç yok, her dua edeni duyar ve herkesi dinler, herkesin ve her şeyin bütün istek ve ihtiyaçlarına cevap verir…

Mecid | El-Mecid Fazileti ve Sırları

1. Şartlarına uygun olarak zikri gerçekleştiren kimsenin maksadı hasıl olur. Her işe “YÂ MECİD” diyerek, bu ismin zikriyle başlayan kimse işlerinden hayır görür; istediğine kavuşur.

2. Ay takvimine göre ayların 1 ‘inde, 15’inde ve 30’unda oruç tutup, iftarda “YÂ MECÎD” diye zikreden kimse, ba- rastan (alaca hastalığından) kurtulur.

3. Her gün (62) defa zikreden kimse, şan ve şeref kaza­nır, açık ve gizli sırlara mazhar olur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال