El-Mani Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mani Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mani : المانع

Günü:
Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 161
Anlamı: Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
Kerameti: Her zarardan emin olur.Her muradına nail olur.Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.Gelecek zararlardan korunur.

Mani | El-Mani İsminin Anlamı

EL-MÂNİ: kötülüklere engel olmak, istemediği şeylere engel olmak, izin vermemek anlamlarına gelmektedir. Bu şekilde Kur’an’da zikredilmemiĢ, meĢhur Esma-i Hüsna hadisinde geçmiştir.

Mani’ isminin ıstılah anlamı:

Mani’; kötülüklere engel olandır.

Mani’; hikmetine binaen dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyendir.

Mani’; dostlarına gelecek zararlara mani olan ve onlara yardım edendir.

Mani’; koruma yollarını ve çarelerini yaratmak suretiyle kullarını beden, namus, fikir, inanç, şeref, aile bakımından eksikliklerden, tehlikelerden ve helakten koruyandır.

Mani | El-Mani Fazileti ve Sırları

1. Usulüne uygun olarak bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, yolculukta ve evinde iken her türlü tehlikeye karşı korunur. Cenab-ı Hakkın himayesine girer.

2. Her gün (161) kere zikreden kimse, bilinen veya bilinmeyen her türlü bela ve musibetten korunur, Allah Teâlâ tarafından himaye edilir.

3. Zulümden vazgeçmeyen, söz dinlemeyen ve bir tür­lü insafa gelmeyen, ıslah olmayan bir zalime karşı okumak da çok etkilidir; zulmünü önler.

Bunun için önce 1610 kere Yâ Mâni’ esmasını okumak lazım. Sonra da 7 defa şu dua okunmalıdır:

“Allahümme yâ mâniu emnî (zalim, annesinin ismiyle birlikte söylenir) an icrâi zulmi ve’l-adaveh.”

Birinci günden sonra yine her gün 161 kere Yâ Mâni’ esması okunur ve arkasından 7 kere yazdığımız dua oku­nur. Bundan sonra da söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilir.

Bundan sonra artık kısa bir süre içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmünün biteceği ve yaptıklarının kendi aleyhine döneceği söylenmektedir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال