El-Macid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Macid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Macid : الماجد


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 2304
Anlamı: Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
Kerameti: Kazancın bolluğu için okunur.5 Vakit namazların ardından 465 defa okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Hergün zöhre saatinde 48 defa okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur.

Macid | El-Macid İsminin Anlamı

Mâcid isminin lügat anlamı:

Mecd kelimesinden türemiş olan el-Macid ismi el-Mecîd ismiyle aynı anlamdadır. Sadece aralarında kalıp ve sığa farkı vardır. el-Macid; genişlik, kerem, ikram, ikramın ve yüceliğin bol olması anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da bu şekliyle zikredilmemiştir. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde geçmektedir.

EL-MÂCİD: Sonsuz şan-şeref ve yücelik sahibi, kerem ve ihsanı, cömertliği bol olan.

Bu iki esmanın daha iyi anlaşılması için sürekli namazla­rımızın ikinci ve son rekatlarında okuduğumuz “Allahüm- me salli ve bârik”dualarının sonundaki “İnneke Hamîdün Mecid” esmalarını düşünmek ve onlara bakmak lazım. Bu iki esma da Allah’ın övülmüş ve övülmeye layık, şan şeref sahibi olduğunu ifade etmektedir.

Mâcid isminin ıstılah anlamı:

Macid; soylu, şerefli ve üstün olandır.

Macid; izzet ve onurda kendisiyle yarışılamayandır.

Macid; iyi ahlaklı ve üstün erdemlerle donanmış olandır.

Macid; fayda, hayır ve menfaatlerin hepsini elinde bulundurandır.

Macid; ikramı sonsuz bollukta ve kesintisiz olandır.

Mâcid; ulaşılamayacak bir otoriteye sahip olandır.

Macid | El-Macid Fazileti ve Sırları

1- EI-MACİD: isminin tertibi ile yani gününe ve saatine uygun olarak zikri ile meşgul olan kimse, ebedi mutluluğa erer.

2- Çocuk yapmak için hazır suya okunup o su taraflarca sağlam bir niyetle içilirse yüce Allah evlat İhsan eder.

3- Boş ve tenha bir yerde hissi kayboluncaya kadar zikir etse, uykusunda istediğini görür.

4- Her gün beş vakit namazın ardından belirtilen miktar da zikreden kimsenin, malı ve kazancı bol, sözü geçerli olur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال