El-Kerim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kerim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kerim : الكريم


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 270
Anlamı: Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
Kerameti: Uykudan Evvel 270 kere okuyan Allah’ın sonsuz ikramlarına erer.Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.

Kerim | El-Kerim İsminin Anlamı

Kerim isminin lügat anlamı:


Kerame kökünden türemiş olan el-Kerim ismi; aziz, değerli, asil, iyi, güzel ahlaklı, hoşgörülü, erdemli, nazik, kerem sahibi, cömert olmak, ihsan etmek, hiçbir karşılık beklenmeksizin bol bol vermek anlamlarına gelmektedir.

EL-KERÎM: Cömert, iyiliksever; iyilik ve ikramı bol ve bütün mevcudata geçerli olan… Affı, ikramı, ihsanı, sev­gisi hepsi bu ismin uzantısı ve tecellisidir. Kerim olan Rab- birniz, maddi manevi nimetlerini bizlere ikram etmiştir. Bizler de verilenin bir kısmıyla olsun başkalarına ikram edersek, bunun eseri bizlerde de görülebilir. O zaman bu ikram ve ihsanın sahibinin ne kadar cömert ve iyilik sever olduğuna işaret eder.

Kerim isminin ıstılah anlamı:

Kerim; hayrı ve bağışı bol olan, kullarına cömertçe ve karşılık beklemeden verendir.

Kerim; her türlü şerefi, izzeti, değeri ve asilliği zatında toplayandır.

Kerim; hoşgörülü, erdemli ve nazik olandır.

Kerim; kullarının günahlarını affedendir.

Kerim; kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.

Kerim; bütün güzellikleri ve güzel huyları kendisinde toplayandır.

Kerim; Allah‟ın fiilleri ile ilgili bir özellik, Ekrem ise; Allah‟ın zatı ile ilgili bir özelliktir.

Kerim | El-Kerim Fazileti ve Sırları

1. Saatine ve miktarına uyarak zikreden kimsede gam, keder, kasavet, sıkıntı kalmaz.

2. Yatmadan önce zikreden halktan birilerinin yardı­mıyla Cenab-ı Hakkın ikramına kavuşur, fakirse zengin olur.

3. Zalimden zulüm gören zikretse, çektiği zulümden kur­tulur, zalim kendisine zarar veremez.

4. Birisini seven zikrine devam etse, sevdiğine kavuşur.

5. Bu simin zikrine devam eden kimseyi Cenab-ı Hak hatalardan koruyup ihsanlarda bulunur.

6. Bu ismin zikrine devam eden kimse hasta ise şifa bu­lur.

Bu mübarek isim teshir edici bir özelliğe sahiptir. Erkek bu isimle birini emri altına almak isterse Müşteri saatinde tertibi okumalıdır. Çokça tecrübe olunmuştur.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال