El-Kayyum Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kayyum Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kayyûm : القيّوم


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 156
Anlamı: Gökleri ve yeri, her şeyi tutan
Kerameti: Yediği her lokmada Ya Kayyum derse yediği midesinde nur olur kalbi nurla dolar. Allah’ın izniyle her istekleri olur.

Kayyum | El-Kayyum İsminin Anlamı

Kayyum isminin lügat anlamı:

Kıyam kökünden türemiş olan el-Kayyum ismi; insanların işlerini üstlenen, düzene koyan, üstüne alan, kefil olan anlamlarına gelmektedir. Mübalağa ifade eder.

EL-KAYYÛM: Gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan. Kendisi de Hayy ve Kayyûm olan.

Kur’an-ı Kerim’de, yüce Allah’ın, Hayy ve Kayyûm oldu­ğu hemen her yerde birlikte zikredilmektedir. Bunlardan biri de her Müslümanın bildiği ve her gün okuduğumuz tek başına bir kitap kadar yüklü ve derin olan Ayet’el- Kürsî’dir:

Kayyum isminin ıstılah anlamı:

Kayyum; varlığı kendi kendine kaim olan, var olmak için başkasına muhtaç olmayandır.

Kayyum; en güzel sıfatlara sahip olan ve kullarından müstağni olandır.

Kayyum; bütün kainatın kendisiyle kaim olduğudur. Her şeyin varlığı O’nun varlığına bağlıdıır.

Kayyum; asla zeval bulmayan olan daimdir.

Kayyum; yarattığı her şeyin yönetimini iradesine uygun bir biçimde yürütendir.

Kayyum; her şeyin idaresini üstlenendir.

Kayyum; kullarının velisi, dostu, yardımcısı olan, onlara yapılan düşmanlığı kendisine yapılmış gibi kabul edendir.

Kayyum; kullarını ıslah eden, düzene sokan, kontrol edendir.

Kayyum; tamamlayan, ikmal eden, mükemmel kılandır.

Kayyum | El-Kayyum Fazileti ve Sırları

1.Bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, mutluluğa erer, istediğine kavuşur.

2.Bu ismin zikrine her gün (780) defa okuyarak devam eden kimse, her tuttuğu iş kolayca hallolur. Her yerde her­kes tarafından sevilir, sayılır, ilgi ve itibar görür.

3.”Ya Hayyu Ya Kayyûm” isimlerini her gün güneş doğarken, (174) veya (870) defa zikreden kimse kısa za­manda birçok olağanüstü hallere vakıf olur. Birtakım gizli sırlar kendisine açılır, kimsenin bilmediği şeylere vakıf ola­bilir. Yerin ve denizlerin altında olup biten birtakım olay­lardan ve uzayın derinlikteki esrarengiz şeylerden haber­dar olabilir, insanların kafa ve kalplerinden geçen birtakım şeylere de nüfuz edebilir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال