El-Hayy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hayy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hayy : الحيّ


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 324
Anlamı: Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten
Kerameti: Bir müslüman 300.000 kere zikretse Ebedi hasta olmaz. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir.

Hayy | El-Hayy İsminin Anlamı

Hay isminin lügat anlamı:


Rabbimizin uluhiyyetle ilgili en önemli isimleri arasında bulunan el-Hay ismi; ebedi bir hayatla daima diri olan anlamına gelmektedir.

EL-HAYY: Gerçek hayat sahibi, diri ve canlı olan; her şeye hayat veren, can veren…

Hay isminin ıstılah anlamı:

Hay; ebedi ve ezeli olandır.

Hay; diriliği insanların diriliğiyle asla kıyas edilemeyendir.

Hay; hayat sahibi ve canlılığın kaynağıdır.

Hay; hem kendisi haydır, hem de insanlara hayat verendir.

Allah (c.c), sürekli diri ve canlıdır. Varlıkları yaratan, hayat veren odur ki, bu özelliği kendisinin canlı ve hayat sahibi olmasından geliyor. Aksi halde ne geceden sonra gündüze, ne de kıştan sonra bahara kavuşabilir, bu iki mevsimde önümüze gelen veya gelmeyip çevremizi süs­leyen nimetlere kavuşmamız mümkün olmazdı…

Bazı ayetler konuyu daha iyi anlamamıza ışık tutacaktır, görelim…

“Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Al­lah’ındır. O, diriltir ve öldürür. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.”(Tevbe, 9:116)

“O diriltir ve öldürür ve ancak ona döndürüleceksi­niz.” (Yunus, 10.56)

“O, size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz, insan çok nankördür.”(Hac, 22:66)

“O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbi­rini takip etmesi de O’na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmı­yor musunuz?” (Mü’minûn, 23.80)

“O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olan­dır.” (Şuara, 26:81)

“Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Hadid, 57:2)

Hayy | El-Hayy Fazileti ve Sırları

1. EL-HAYY ismi verilen miktarda bir hasta üzerine okunursa hasta şifaya kavuşur.

2. 300 bin kere okuyan kimse, hastalık nedir bilmez.

3. Bir kabın içine misk ve gül suyu ile yazıp üç gün içse, hastalıktan kurtulur.

4. Seher vaktinde (324) defa okumaya devam eden kimse, istediği kimsenin kalbini kazanır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال