El-Hamid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hamid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hamid : الحميد


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 3844
Anlamı: Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen
Kerameti: Ya Hamid ismi zikredenlerin Kazancın genişlemesi içindir.Mahlukatın sevgisini kazanır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur. Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır.

Hamid | El-Hamid İsminin Anlamı

Hamid isminin lügat anlamı:

Hamd kelimesinden türemiş olan el-Hamid ismi, yaptığı iyilik ve ihsanlardan dolayı ta’zim ve teşekkür kastıyla övmek, yüceltmek, methüsenada bulunmak, büyüklemek anlamlarına gelmektedir.

Hamd; Şükürden daha geniştir. Hamd sadece Allah’a yapılır.

Şükür ise, hem Allah’a yapılır, hem de insanlara teşekkür edilir.

Hamd; sadece dille yapılır. Şükür ise; hem dille hem de diğer azalarla yapılır.

EL-HAMÎD: Hamd edilen, en çok övülen ve övgüye layıkolan…

Allah (c.c), kainatta yaratıp sergilediği nimetleriyle, sa­nat eserleriyle mutlaka övgüyle layıkolduğu gibi, insanlara verdiği akıl ve ona yüklediği harika duygularla da övülme­ye layıktır. İnsanların da onun gibi yapmaları, en azından ellerindeki imkanları iyi değerlendirmeleri ve verilmesini istediği şeyleri verirken karşı tarafı memnun etmeleri ve onlar tarafından da hoş karşılanıp övülecek şekilde ver­melerini istemektedir. Ben size verdiğim şeylerin iyisinden veriyorum, siz de benim muhtaç oian kullarıma verirken iyisinden verin buyurur gibi, şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda har­cayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır.”(Bakara,2: 267)

Bütün mülkün sahibi Allah olduğuna göre hangi din­den olursa olsun insanların hepsi onu övmeii ve saymalı, Ona karşı gelmekten, verdiklerini beğenmeyip isyan et­mekten sakınmalıdır. Her ne olursa olsun, her ne şekilde olursa olsun yüce Allah, mutlaka övülmeyi hak ediyor. Çünkü en başta seni o yarattı ve nimetlerini üzerine yağdı­rıp onları da sana sevdirdi…

Hamid isminin ıstılah anlamı:

Hamid; kariılıksız ihsan ve lütufta bulunandır.

Hamid; herkes tarafından kabul edilen ve övülendir.

Hamid; yaptığı her şeyden dolayı, her halükarda ve her dilde mutlak surette övülmeye layık olan yegane zattır.
 
Hamid | El-Hamid Fazileti ve Sırları

1. EL-HAMİD isminin zikriyle gereği gibi meşgul olan kimse dünyada, hayatı boyunca övgü ve sevgiye layık bir durum kazandığı gibi, öldükten sonra da hayırla ve iyilikle anılır. Sürekli okuyanın kalbi nurlarla dolar, aklı ve anlayışı gelişir, marifetli ve hünerli bir kimse olur.

2. Günde (62) defa zikretmeyi alışkanlık haline getiren, ahlakında ve fiillerinde övülen bir kimse olur.

3. Ağzı bozuk olan ve sürekli kötü konuşan bir kimse­nin su içtiği kaseye yazılsa, ağzı düzelir, kötü ve kırıcı sözler sarf etmekten kurtulur.

4. Her gün (310) kere inanarak ve tam teslimiyet içinde zikreden kimsenin, memursa makam ve mevkii yükselir, işleri kolaylaşır; ticaretle uğraşıyorsa kazancı artar.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال