El-Hakim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hakim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hakim : الحكيم


Günü: Cumartesi
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 6084
Anlamı: Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
Kerameti: Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur. Cuma günü 6084 defa. İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.

Hakim | El-Hakim İsminin Anlamı

Hakîm isminin lügat anlamı:


Hikmet kökünden türemiş olan el-Hakim ismi, bir şeyi yerli yerine koymak, bir işi en uygun bir şekilde yapmak veya bir yasağı en güzel bir şekilde koymak, bir şeyi ıslah kastıyla men etmek, herhangi bir yanlışı önlemek, taraf tutma arzusunu ve zulmü engellemek, bir işi bilerek muhkem, sağlam, eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir.

Hikmet, ata vurulan demirden gem, fren anlamındadır. Sahibinin atı kontrol altına alıp dizginlemesi, maksadına uygun bir şekilde kullanmak için ona gem veya yular vurması demektir. Allah’ın Hakim olması da, insanları kontrol altına almak ve onları zararlı şeylerden sakındırmak içindir.

EL-HAKİM: Hikmet sahibi olan; her şeyi yerli yerinde yapan.

Gözümüz açıp çevremize baktığımız zaman, her yerde ve her şey müthiş, baş döndürücü bir ahenk ve bir uyumluluk görürüz. Gerek kendi vücudumuzda gerekse dış alemde, yani orijinal tabiriyle enfüste ve afakta, bir uyumsuzluk ve bir çatlak görmek, yerlerini değiştirip de “şunu şuraya, bunu da buraya koysak..” diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil­dir.

Hakîm isminin ıstılah anlamı:

Hakîm; hükmünde uzman, tarafsız ve adaletli olandır.

Hakîm; yöneten ve düzeltendir.

Hakîm; her işi bilerek muhkem, sağlam ve eksiksiz yapandır.

Hakîm; insanlar arasındaki ihtilaflı konuları aydınlatandır.

Hakîm; hükmünde yanılmayan, hata ve zulüm yapmayandır.

Hakîm; insanları zararlı şeylerden sakındırmak için hüküm koyandır.

Hakîm; kullarını fıtratlarını bozmamaları için dizginleyendir.

Hakîm; ilmiyle kullarının arasını ayırandır.

Hakîm; kullarını kulluk ipi ile bağlayandır.

Hakîm; zamam zaman kullarının ipini çeken ve asılandır.

Hakim | El-Hakim Fazileti ve Sırları


1. EL-HAKİM ismini belirtilen gün, saat ve miktarda okuyan kimse, özellikle kadınlar üzerinde etkili olur. Erkek üzerinde etkili olmak için bu tertibin Güneş saatinde ve Cuma günü yapılması gerekir. Müşteri saati de erkekler için uygundur.

2. Hasta üzerine okunursa derhal şifaya kavuşur. Sevdi­ği biri için okuyan kimse, kısa zamanda ayağına getirir.

3. Devlet büyüğünden kabul görmek için okunursa der­hal davet alır. Ne dilerse yerine getirilir.

4. Bu ismin tertibine uygun olarak okunması, üzüntü ve sıkıntıyı, daralma ve sıkleti yok eder.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال