El-Ğaniyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Ğaniyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Ğaniyy : الغني


Günü:
Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1060
Anlamı: Çok zengin ve herşeyden müstağni
Kerameti: Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.Büyük servet ve geniş rızık okunur.Hiç bir şeye muhtaç olmaz.Hasta olan eline okur üfler elini ağrıyan yerine koyarsa şifa bulur.

Ğaniyy | El-Ğaniyy İsminin Anlamı

EL-GANİYY: Zâtı, sıfatı ve fiillerinde hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ve herkesin her an kendisine muhtaç olduğu; gerçek zenginlik sahibi olan ve hiçbir şeye muh­taç olmayan…

Ğaniy isminin ıstılah anlamı:


Ğaniy; zat, sıfat, fiil, yaratma, yönetme ve helak etme konusunda hiçbir kimseye ihtiyaç duymayandır.

Ğaniy; eş, çocuk ve aileye ihtiyaç duymayandır.

Ğaniy; yeme, içme ve uyumaya ihtiyaç duymayandır.

Ğaniy; kullarının mallarına ihtiyacı olmayandır.

Ğaniy; kullarının kendisine ibadet etmesine ve övmesine ihtiyacı olmayandır.

Ğaniy; kullarının kendi evini haccetmesine ihtiyacı olmayandır.

Ğaniy; kullarının şükretmesine ihtiyacı olmayandır.

Ğaniy; kullarının cihad etmesine ihtiyacı olmayandır.

Ğaniyy | El-Ğaniyy Fazileti ve Sırları

1. EL-ĞANİYY isminin zikri, özellikle dünyalık elde et­mek ve zengin olan yüce Allah’tan zenginlik için yapılır. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin dünyalık olarak bütün istekleri yerine gelir; usulüne uygun olarak zikreden kişi, iki cihanda da zengin olur.

2. Hastalık veya musibet anında (1060) kere okunsa, hastalık ve musibet ortadan kalkar, yerini sağlık ve afiyet alır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال