El-Celil Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Celil Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Celil : الجليل


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 5329
Anlamı: Celalet ve Ululuk sahibi
Kerameti: Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir.

Celil | El-Celil İsminin Anlamı

Celil isminin lügat anlamı:


Celal kökünden türemiş olan el-Celil ismi; yücelik, ululuk, azamet sahibi olmak, uzun ömürlü olmak, insani özelliklerden, beşeri zaaflardan, hata ve kusurlardan uzak olmak anlamlarına gelmektedir.

EL-CELÎL: Büyüklük, yücelik ve ululuk sahibi olan. Allah Teala, akla hayale sığmayacak kadar büyük ve azametli, celal ve cemal sahibidir. Onun ne gücüne kuvve­tine yetişilebilir, ne de celal ve azametine. Her varlıkta bu isim kısmen tecelli eder ama insanlarda daha çok tecellisi vardır. Bu da insanın Allah’ın isim ve sıfatlarından bir kıs­mına mâkes ve ayna olmasındandır. Öfke, şiddet, hiddet, mehabet, celadet ve vakar şeklinde tecelli edebilir. Bazıla­rında gurur kibir şeklindeki görüntü ise celal sıfatının te­cellisi değil, şeytani bir benlik uzantısı, hastalıktır.

Celil isminin ıstılah anlamı:

Celil; bütün sıfat ve isimleriyle, yaratılmışların vasıflarından uzak olandır.

Celil; varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Kadimdir, ebedidir.

Celil; mü’minleri yücelten, onlara şeref verendir.

Celil; bol bol veren lütufta bulunandır.

Celil | El-Celil Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin tertibini uygulayan veya kendisine uygula­nan kimse, ayağı dışarıda, gece hayatına alışkın veya evin­den soğuksa, gece ve dışarı hayatını bırakıp evine ve eşine bağlanır.

2. Bu isim, daha çok aldatan, hainlik yapan veya eşini aldatan kimselerin üzerine okunması tavsiye edilen bir isim ve tertiptir.

3. Her gün 78 kere zikreden kimsenin toplum içinde meziyeti artar, sözü geçerli ve faydalı olur.

4. Misk ile yazıp üstünde taşıyan kimse süfli duygular­dan ve nefsinin kötü isteklerinden, baskılarından kurtulur.

5. Kara sevda, melankoli, evham veya korkuya tutulan kimseler için temiz bir tabağın tabanına yazılıp üzerine (365) kere “YÂ CELİL” okunduktan sonra su ile silinip, has­taya içirilse Allah’ın izni ve,keremi ile şifa bulur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال