El-Cami Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Cami Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Cami : الجامع

Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 114
Anlamı: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
Kerameti:
Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.Küsleri barıştırmak içindir.

Cami | El-Cami İsminin Anlamı

El-Cami’ ismi; toplamak, bir araya getirmek, birbirine katmak, yaklaştırmak anlamlarına gelmektedir.

Cami’ isminin ıstılah anlamı:

Cami’; bütün mükemmellikleri zat, vasıf, fiil ve isim olarak kendinde toplayandır.

Cami’; birbirlerine benzeyen varlıkları bir araya getirendir. İnsanları yeryüzünde toplamıştır.

Cami’; birbirinden farklı varlıkları bir araya getirendir. Gökleri, ayı, denizi, havayı, bitkileri, hayvanları, madenleri bir araya toplamıştır.

Cami’; birbirine zıt olan varlıkları bir araya getirendir. Soğukla sıcağı, erkekle dişiyi, gece ile gündüzü, yaş ile kuruyu bir araya getirmiştir.

Cami’; ruh ve cesedi bir araya getirendir.

Cami’; kalpleri ve dostları birleştirendir.

Cami’; cennette bütün mü’minlerin kalplerini birleştirendir.

Cami’; cennette iman edenler ile onların zürriyetlerini birleştirendir.

Cami’; mü’minleri Kur’an ile birleştirendir.

Cami | El-Cami Fazileti ve Sırları

Dikkat etmişsinizdir ki, bu ismin Ebcedi değeri Kur’an-ı Kerim surelerinin adedi kadardır yani 114. Ayrıca CEBRAİL, AZRAİL, MİKAÎL, İSRAFİL adlı dört büyük meleğin isimle­rinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

1. EL-CÂMİ isminin zikrine gününde ve saatinde de­vam eden kimse, kimi isterse derhal emrine ve hizmetine alabilir.

2. Bu ismin zikri gönülleri etki altına alıp teshir etmek için çok güçlü bir vesiledir. Yavuz Sultan Selim Han’ı İb­rahim Paşa’nın, bu ismin zikrine (10) yıl boyunca devam ettiği için padişahı etkilediği ve ona istediğini yaptırdığı söylenmektedir.

3. EL-CÂMİ’ ismini, virt edinip sürekli zikir haline geti­ren kimse, istekİerine kavuşur.

4. EL-CÂMİ’ ismini, her gün (118) defa zikreden kişiye, sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur, istediğine kavuşur.

5. Bir şeyini kaybeden kimse “Yâ Câmiannâsi liyevmin lâ raybe fiîhi icma’alâ dâlleti” diye dua etse, kaybettiği şeyi bulur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال