El-Berr Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Berr Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Berr : البَرّ

Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 202
Anlamı: Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden
Kerameti: Ya Berr ismi şerifi Nazar değmesinden korkulan çocuğa 70 defa okunmalıdır.Tüm mahlukatın şerrinden emin olur.

Berr | El-Berr İsminin Anlamı


EL-BERR: Katından gelen bir iyilik ve lütufla, kullarına karşı şefkatli ve merhametli olan. Mahlukata hayırlar ulaş­tıran; kullarına karşı müsamahakar, şefkatli, merhametli, cömert ve ikramı, ihsanı bol olan anlamlarına da gelir…

Berr isminin ıstılah anlamı:

Berr; yarattıklarına karşı rahmet, mağfiret ve ihsanı bol olandır.

Berr; söz ve hareketlerinde mutlak sadık olandır.

Berr; bütün yaratıklarına rızık taksim eden, rahmetiyle muamele edendir.

Berr; takva sahibi kullarına kat kat sevap verendir.

Berr; güzel düşünce ve duygularından dolayı kullarını mükafâtlandırandır.

Berr; kötülükten vazgeçtikleri için kullarını mükâfatlandırandır.

Berr; isyan eden kullarını işledikleri günahlar oranında cezalandırandır.

Berr; ibadet ederek kendisine yönelen kullarına tevfik ve hidayetiyle muamele edendir.

Berr | El-Berr Fazileti ve Sırları

1. EL-BERR isminin zikrine dünyalık elde etmek için bu ismin zikrine devam edilir. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin ihtiyaç için düşmanı dahi ayağına kadar gelir, onun önünde boyun eğer.

2. Her kim, bu ismin zikrini her gün (786) defa okuyup devam ederek vird edinirse, Cenab-ı Hak, ona lütuf ve ih­sanlarını birbiri ardınca yağdırır.

3. İçki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen vs. günahları işleyen kimse bu ismin zikrine devam etse, gü­nahlarından kurtulur, tövbekar olur ve bu kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşır.

4. Kara ve deniz seyahatlerinde bu ismin zikrine devam etmek, sağlık, emniyet ve güven sağlar.

5. Deniz yolculuğu sırasında fırtınaya yakalanılsa, bu is­min zikriyle gemi veya zikreden şahıs fırtınanın meydana getireceği zarardan kurtulur.

6. Bu ismi felçli birine şartlarına uygun olarak okumak, yada Büyük Ebcede göre hesap ederek okumak, kurtulu­şuna vesile olur diyen, Havas Alimleri vardır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال