El-Bedi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Bedi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Bedi : البديع


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 86
Anlamı: Hayret verici şekilde alemleri yoktan var eden
Kerameti: Kim 70.000 defa okursa her ihtiyacı hasıl olur.70 kere “Ya Bediias’semavati Vel’ard” Duasını okursa işleri kolaylaşır.

Bedi | El-Bedi İsminin Anlamı

el-Bedi’ ismi; icat etmek, örneksiz ve modelsiz olarak bir şeyi yapıp ortaya koymak, inşa etmek, iş yapmak, bir konuda ilk olmak, eşsiz ve benzersiz olmak anlamlarına gelir.

Bedi’ isminin ıstılah anlamı:

Bedi’; ilk yaratan, yaratmaya ilk başlayandır.

Bedi’; zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eşsiz, benzersiz ve acaip olandır.

Bedi’; yaratmasının ve hikmetinin acaipliklerini ızhar eden, gösterendir.

Bedi’; zaman, mekân, madde ve alet olmaksızın yaratandır.

Bedi’; ol demesiyle dilediği şeyi oldurandır.

Bedi’; başkalarının yardımına muhtaç değildir.

Bedi’; insani özelliklerden uzak ve münezzehtir.

Bedi | El-Bedi Fazileti ve Sırları

1. EL-BEDİ’isminin zikrine her gün (86) defa okuyarak devam eden kimse kısa zamanda ummadığı ve bekleme­diği yerlerden yardımlar görür, imkan ve fırsatlara kavuşur, çeşitli nimetlere ulaşıp zengin olur.

2. Yine bu ismin zikrine devam eden kimseler, şeref ve itibar sahibi olur, yüksek makam ve mevkilere ulaşırlar. Bu ismin zikrine devam ettikçe sürekli yükseliş meydana ge­lir; duraklama ve gerileme söz konusu olmaz.

3. EL-BEDİ’ ismini yazılıp bir malın arasına koyulursa o mal hep yeni kalır, hiç eskimez.

4. EL-BEDİ’isminin zikrine devam eden kimsenin kal­binde bir müddet sonra hikmet parıltıları meydana gelir ve kimsenin bilmediği konulara ve ilimlere vakıf olur.

5. Bir kimse (70.000) yetmiş bin kere okursa, her istedi­ğini elde eder.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال